Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
2.3 kB
2
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{

  public class Program
  {

    public class Bohater
    {
      int lvl = 1;
      int dmg = 5;
      int zycie = 10;
      string imie;
      public void Imie(string imie)
      {
        this.imie = imie;

      }
      public void ZwiekszLvl(int lvl)
      {
        this.lvl = lvl;
        lvl += lvl;
      }
      public void ZmniejszLvl(int lvl)
      {
        this.lvl = lvl;
        lvl -= lvl;
      }
      public void ZwiekszDmg(int dmg)
      {
        this.dmg = dmg;
        dmg += dmg;
      }
      public void ZmniejszDmg(int dmg)
      {
        this.dmg = dmg;
        dmg -= dmg;
      }
      public void ZwiekszZycie(int zycie)
      {
        this.zycie = zycie;
        zycie += zycie;
      }
      public void ZmniejszZycie(int zycie)
      {
        this.zycie = zycie;
        zycie -= zycie;
      }
      public void Statystyki(int lvl, int zycie, int dmg)
      {
        Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
        Console.WriteLine("              STATYSTYKI");
        this.lvl = lvl;
        this.zycie = zycie;
        this.dmg = dmg;
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("POV: TWOJ STARY W DRODZE DO SZKOŁY");
      Console.WriteLine("Siema skurwysyny, witam w Sennej Kotlinie");
      Console.WriteLine("WSTĘP");
      string imie = Console.ReadLine();

      Bohater bohater = new Bohater();
      bohater.Imie(imie);
      Console.WriteLine("Parametry Twojego Skurwysyna {0}: ", imie);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}