Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.2 kB
7
Indexable
Never
#Przypomnienie 
# Jak sie tworzy zmienne w python 
# nazwaZmienna = wartosc 
# odwołując się do odpowiednich funkcji piszemy ich kategorie po angielsku i po . mamy rozne funkcje 

# FUNKCJE I POLECENIA Z CZATU 
# JAK TWORZYMY FUNKCJE W PYTHON 
def nazwaFunkcji():
  #definicja funkcji nie może zostać pusta w python!!!
  pass # pozwala zostawic pusta funkcje 
# jak wywołać/uruchomic funkcje 
# piszemy nazwe funkcji i okrągłe nawiasy 
nazwaFunkcji()

# Ćwiczenie 1 / PRZYKŁAD
# napisz funkcje odliczajaca do 3 i uruchom ją w grze 
def odliczanie():
  player.say("3!!!") # wypisuje w czacie tekst
  loops.pause(1000)  # czeka 1000ms = 1s.
  player.say("2!!")  # wypisuje w czacie tekst
  loops.pause(1000)  # czeka 1000ms = 1s.
  player.say("1!")  # wypisuje w czacie tekst
  loops.pause(1000)  # czeka 1000ms = 1s.
  player.say("START!!!") # wypisuje w czacie tekst

# odliczanie() # wywołanie funkcji 

# JAK URUCHAMIAC FUNKCJE W GRZE -> NIE TYLKO NA PRZYCISK "PLAY"
# Wystarczy wskazac tekst i funkcje jaka ma uruchomic
player.on_chat("o", odliczanie) # podłacza funkcje odliczanie pod literke o wpisaną w czat