Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.9 kB
2
Indexable
Never
CREATE TABLE Firma (
  firma_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nazwa VARCHAR(100),
  przychody DECIMAL(15, 2)
);

CREATE TABLE Pracownik (
  pracownik_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  imie VARCHAR(50),
  nazwisko VARCHAR(50),
  placa_zasadnicza DECIMAL(10, 2),
  premia DECIMAL(10, 2),
  stanowisko VARCHAR(100),
  firma_id INT,
  FOREIGN KEY (firma_id) REFERENCES Firma(firma_id)
);

CREATE TABLE Klient (
  klient_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  imie VARCHAR(50),
  nazwisko VARCHAR(50),
  firma INT,
  wydatki DECIMAL(15, 2),
  FOREIGN KEY (firma) REFERENCES Firma(firma_id)
);


-- Wstawianie danych do tabeli Firma
INSERT INTO Firma (nazwa, przychody) VALUES 
  ('Firma A', 100000.00),
  ('Firma B', 150000.00),
  ('Firma C', 80000.00),
  ('Firma D', 120000.00);INSERT INTO Pracownik (imie, nazwisko, placa_zasadnicza, premia, stanowisko, firma_id) VALUES 
  ('Jan', 'Kowalski', 4000.00, 500.00, 'Kierownik', 1),
  ('Anna', 'Nowak', 3500.00, 300.00, 'Asystent', 2),
  ('Piotr', 'Wiśniewski', 4500.00, 600.00, 'Doradca', 3),
  ('Katarzyna', 'Dąbrowska', 3800.00, 400.00, 'Kierownik', 1),
  ('Marta', 'Wojciechowska', 4200.00, 550.00, 'Asystent', 1),
  ('Tomasz', 'Kamiński', 3800.00, 400.00, 'Doradca', 2),
  ('Alicja', 'Zawadzka', 5000.00, 700.00, 'Kierownik', 3),
  ('Kamil', 'Wroński', 3700.00, 350.00, 'Asystent', 3);INSERT INTO Klient (imie, nazwisko, firma, wydatki) VALUES 
  ('Michał', 'Jankowski', 1, 20000.00),
  ('Karolina', 'Lis', 2, 15000.00),
  ('Marcin', 'Zając', 3, 18000.00),
  ('Monika', 'Wójcik', 4, 22000.00),
  ('Dominika', 'Adamczyk', 1, 25000.00),
  ('Szymon', 'Pawlak', 2, 19000.00),
  ('Oliwia', 'Kaczmarek', 3, 21000.00),
  ('Bartosz', 'Grabowski', 4, 28000.00);
Leave a Comment