Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
7 months ago
2.6 kB
1
Indexable
Never
using System;
using System.Drawing;
using Emgu.CV;
using Emgu.CV.CvEnum;
using Emgu.CV.Structure;
using S7.Net;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Kameradan görüntü almak için bir VideoCapture nesnesi oluşturun
    VideoCapture capture = new VideoCapture(0); // 0, varsayılan kamera için

    // Eğer kamera başlatılamazsa, hata mesajı ver ve çık
    if (!capture.IsOpened)
    {
      Console.WriteLine("Kamera başlatılamadı.");
      return;
    }

    // CascadeClassifier ile nesne tespiti için bir sınıflandırıcı yükleyin
    CascadeClassifier faceCascade = new CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml");

    // PLC'ye bağlanma ayarları
    var plc = new Plc(CpuType.S71200, IPAddress.Parse("PLC_IP_ADRESI"), rack: 0, slot: 2);

    try
    {
      // PLC'ye bağlan
      plc.Open();

      while (true)
      {
        // Kameradan bir kare al
        Mat frame = new Mat();
        capture.Read(frame);

        // Kameradan gelen görüntüyü işleme
        if (!frame.IsEmpty)
        {
          // Yüz tespiti yap
          var grayFrame = new Mat();
          CvInvoke.CvtColor(frame, grayFrame, ColorConversion.Bgr2Gray);
          var faces = faceCascade.DetectMultiScale(grayFrame, 1.1, 3);

          // Tespit edilen nesne (örneğin, yüz) koordinatlarını alın
          foreach (var face in faces)
          {
            int x = face.X;
            int y = face.Y;

            // Koordinatları Siemens PLC'ye yazma işlemi
            plc.Write("DB1.DINT0", x); // X koordinatını yaz
            plc.Write("DB1.DINT4", y); // Y koordinatını yaz
          }

          // Görüntüyü göster
          CvInvoke.Imshow("Nesne Tespiti", frame);
        }

        // Klavyeden "ESC" tuşuna basılırsa döngüyü kır
        if (CvInvoke.WaitKey(1) == 27)
          break;
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("Hata: " + ex.Message);
    }
    finally
    {
      // Kamerayı kapat
      capture.Dispose();
      CvInvoke.DestroyAllWindows();

      // PLC bağlantısını kapat
      plc.Close();
    }
  }
}