nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
580 B
5
Indexable
Never
# ARENA WALK PROJEKT 
# 1. EKWIPUNEK GRACZA 
def eq():
  # wyczyscimy eq gracza 
  player.execute("/clear")
  # daje eq graczowi ZBROJE, MIECZ, ŁUK, STRZAŁY
  gracz = mobs.target(NEAREST_PLAYER) # postac gracza w zmiennej "gracz"
  mobs.give(gracz, DIAMOND_SWORD, 1)
  mobs.give(gracz, DIAMOND_CHESTPLATE, 1)
  mobs.give(gracz, DIAMOND_HELMET, 1) 
  mobs.give(gracz, DIAMOND_LEGGINGS, 1)
  mobs.give(gracz, DIAMOND_BOOTS, 1)
  mobs.give(gracz, DIAMOND_PICKAXE, 1)
  mobs.give(gracz, BOW, 1)
  mobs.give(gracz, ARROW, 64)
  mobs.give(gracz, TRIDENT, 1) 

nord vpnnord vpn
Ad