Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
5 months ago
1.3 kB
4
Indexable
Never
# Zadanie 1
# Stwórz zmienne, które przechowają takie dane jak Twoje imię (tekst), 
# wiek (liczba), ulubiona potrawa (tekst), ulubiona gra (tekst).
# Wyświetl tekst za pomocą funkcji player.say() Wykorzystaj zmienne, które stworzyłeś.
# Rozwiązanie 
imie = "Michał"
wiek = 26
ulubionaPotrawa = "Pizza"
ulubionaGra = "PokemonGo"
tekst = "Mam na imie " + imie + ". Mam " + wiek + " lat." + " Moja ulubiona potrawa to " + ulubionaPotrawa + ", a ulubiona gra: " + ulubionaGra
player.say(tekst)

# Zadanie 2
# Napisz funkcji, który pozwoli wprowadzić użytkownikowi jego oceny z trzech przedmiotów i
# wyświetli jego średnią. 
# Rozwiązanie 
def srednia(ocena1, ocena2, ocena3):
  suma = (ocena1 + ocena2 + ocena3) / 3
  player.say("Twoja srednia z 3 przedmiotow to: " + suma)
player.on_chat("sr", srednia)

# Zadanie 3
# Stwórz pętlę for, która wypisze liczby od -10 do 100.
# Skorzystaj z funkcji range().
# Rozwiązanie 
for i in range(-10, 100, 1):
  player.say("Licznik " + i)

# Zadanie 4
# Stwórz listę o nazwie liczby i zapisz w niej dowolnych 5 liczb.
# Za pomocą pętli for wybierz każdy element (liczbę) z listy i wyświetl jego wartość
# podniesioną do kwadratu.
liczby = [1,2,3,4,5]
for i in range(len(liczby)):
  kwadrat = liczby[i] * liczby[i]
  player.say(i + " do kwadratu to: " + kwadrat)