Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
a year ago
926 B
8
Indexable
Never
--odwołanie do rodzica skryptu czyli uzyskujemy dostęp do obiektu naszej przeszkody
local przeszkoda = script.Parent
--do funkcji przekazujemy obiekt który dotknie naszej pułapki
local function zniszcz(part)
--gracz może dotknąć przeszkodę częścią swojego ciała,
--zwracamy kto jest rodzicem tej części
--poprzez part.Parent zwracamy info kto jest rodzicem tej części,
--która dotyka przeszkodę
--czyli uzyskamy dostęp do modelu gracza w nim szukamy obiektu Humanoid

--Humanoid nadaje modelowi cechy ludzkie takie jak życie,
--prędkość chodzenia, wysokość skoku, itp
local ludzik = part.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
--Jeżeli ludzik został znaleziony
if ludzik then
--zmień życie na 0
ludzik.Health = 0
else --w przeciwnym wypadku
--poinformuj, że to nie ludzik
print("To nie ludzik :(")
end
end
--ustawiamy na naszej przeszkodzie zdarzenie na dotknięcie
przeszkoda.Touched:Connect(zniszcz)