OOP Zadatak

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
3.6 kB
3
Indexable
Never
public class PlateZaposleni {
// Kreirati jednostavan sistem za upravljanje platama zaposlenih u kojem mozete upravljati informacijama o zaposlenima(ime,prezime,pozicija,staz...),
//dodati nove zaposlene i informacije o njima, ažurirati informacije, izracunati povecanje plate pod određenim uslovima i prikazite sve informacije
//o zaposlenima. Takođe, sistem bi trebao iami mogucnost prikaza zaposlenog sa najvecom platom i zaposlenog sa nejvecim brojem povecanja plate.
	
		
		String ime;
		String prezime;
		String pozicija;
		int radni_staz;
		double mjesecna_plata;
		
		
		public PlateZaposleni(String ime, String prezime, String pozicija, int radni_staz, double mjesecna_plata) {
			this.ime=ime;
			this.prezime=prezime;
			this.pozicija=pozicija;
			this.radni_staz=radni_staz;
			this.mjesecna_plata=mjesecna_plata;
			
		}
		
		public PlateZaposleni() {
			this(null,null,null,0,0.0);
		}
		
		public String getIme() {
			return ime;
		}

		public void setIme(String ime) {
			this.ime = ime;
		}

		public String getPrezime() {
			return prezime;
		}

		public void setPrezime(String prezime) {
			this.prezime = prezime;
		}

		public String getPozicija() {
			return pozicija;
		}

		public void setPozicija(String pozicija) {
			this.pozicija = pozicija;
		}

		public int getRadni_staz() {
			return radni_staz;
		}

		public void setRadni_staz(int radni_staz) {
			this.radni_staz = radni_staz;
		}

		public double getMjesecna_plata() {
			return mjesecna_plata;
		}

		public void setMjesecna_plata(double mjesecna_plata) {
			this.mjesecna_plata = mjesecna_plata;
		}

		

		
			
 
	//metoda za racunanje godisnje plate

   public double godisnja_plata() {
  	  double god = 12 * mjesecna_plata;
  	  return god;
    }
    
    //metoda koja povecava mjesecnu platu
    
    public void povecanjePlate (double p) {
  	  if(p<5000) {
  		  mjesecna_plata = mjesecna_plata * 1.05;
  	  }
    }
  	// Metoda za prikaz informacija o zaposlenom
  	  public void prikaziInformacije() {
  	    System.out.println("Ime: " + ime);
  	    System.out.println("Prezime: " + prezime);
  	    System.out.println("Pozicija: " + pozicija);
  	    System.out.println("Staž: " + radni_staz + " godina");
  	    System.out.println("Mjesečna plata: " + mjesecna_plata + " €"); 
    }

		/*	@Override
			public String toString() {
				return "PlateZaposleni [ime=" + ime + ", prezime=" + prezime + ", pozicija=" + pozicija
						+ ", radni_staz=" + radni_staz + ", mjesecna_plata=" + mjesecna_plata + "]"; 
			}*/

  	 
public class ZaposleniTest {

	public static void main(String[] args) {
		PlateZaposleni zaposleni1 = new PlateZaposleni("Ana", "Anic", "programer", 2, 800.21);
		PlateZaposleni zaposleni2 = new PlateZaposleni("Nikola", "Nikolic", "web developer", 5, 1500.75);
		PlateZaposleni zaposleni3 = new PlateZaposleni("Marko", "Markovic", "spftverski indzinjer", 4, 120.55);

		//prikaz info o zaposlenom
		zaposleni1.prikaziInformacije();
		zaposleni2.prikaziInformacije();
		zaposleni3.prikaziInformacije();
		
		double godisnja_plata = zaposleni1.godisnja_plata();
		System.out.println("Godisnja plata je: " + godisnja_plata + " €");
		
		zaposleni1.povecanjePlate(5.0);
		System.out.println("Nakon povecanja plate " + zaposleni1.getMjesecna_plata() + " €");
		
		// za over ride
	/*	System.out.println(zaposleni1);
		System.out.println(zaposleni2);
		System.out.println(zaposleni3);*/
	}

}

}