Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
r
3 years ago
6.3 kB
3
Indexable
Never
#install.packages("areal")
library(sf)
library(areal)
library(dplyr)

dat90 = st_read("cw4/data/san_francisco_tracts_1990_attr.shp")
dat00 = st_read("cw4/data/san_francisco_tracts_2000_attr.shp")
dat10 = st_read("cw4/data/san_francisco_tracts_2010_attr.shp")
#target units to granice z 2010 roku
target_units <- dat10[, c("GISJOIN")]

#source units to dane w granicach z 1990 roku
source_units <- dat90[, c("GISJOIN", list_race, "POP")]
colnames(source_units) <- c("GJOIN", list_race, "POP", "geometry")
intersect <- aw_intersect(target_units, 
             source = source_units, 
             areaVar = "area") 
intersect <- aw_total(intersect, 
           source = source_units, #granice zrodlowe
           id = GJOIN, #id jednostek zrodlowych
           areaVar = "area", #nazwa pola z powierzchnia jednostek z przeciecia, Ai
           totalVar = "totalArea", 
           type = "extensive", 
           weight = "sum") 
intersect <- aw_weight(intersect, 
            areaVar = "area", #Ai - obliczane przez aw_intersect
            totalVar = "totalArea", #Aj, obliczane przez aw_total
            areaWeight = "areaWeight")
intersect <- aw_calculate(intersect, 
             value = "POP", #kolumna do przeliczenia
             newVar = "POPnew", #nazwa nowej kolumny z przeliczonymi danymi. 
             areaWeight = "areaWeight")
result <- aw_aggregate(intersect, 
            target = target_units, #granice docelowe
            tid = GISJOIN, #id docelowe (target units)
            interVar = "POPnew") #nazwa przeliczonej zmiennej

result90_10 <- aw_interpolate(target_units, #granice jednostek docelowych (target_units)
               tid = GISJOIN, #id jednostek docelowych
               source = source_units, #dane zrodlowe
               sid = GJOIN, #id jednostek zrodlowych (source units)
               weight = "sum", 
               output = "tibble", #wynik w jako tabela, moze tez być obiekt sf
               extensive = list_race) #lista zmiennych do przeliczenia

##################3

source_units <- dat90[, c("GISJOIN", list_race, "POP")]
colnames(source_units) <- c("GJOIN", list_race, "POP", "geometry")
intersect <- aw_intersect(target_units, 
             source = source_units, 
             areaVar = "area") 
intersect <- aw_total(intersect, 
           source = source_units, #granice zrodlowe
           id = GJOIN, #id jednostek zrodlowych
           areaVar = "area", #nazwa pola z powierzchnia jednostek z przeciecia, Ai
           totalVar = "totalArea", 
           type = "extensive", 
           weight = "sum") 
intersect <- aw_weight(intersect, 
            areaVar = "area", #Ai - obliczane przez aw_intersect
            totalVar = "totalArea", #Aj, obliczane przez aw_total
            areaWeight = "areaWeight")
intersect <- aw_calculate(intersect, 
             value = "POP", #kolumna do przeliczenia
             newVar = "POPnew", #nazwa nowej kolumny z przeliczonymi danymi. 
             areaWeight = "areaWeight")
result <- aw_aggregate(intersect, 
            target = target_units, #granice docelowe
            tid = GISJOIN, #id docelowe (target units)
            interVar = "POPnew") #nazwa przeliczonej zmiennej

result90_10 <- aw_interpolate(target_units, #granice jednostek docelowych (target_units)
               tid = GISJOIN, #id jednostek docelowych
               source = source_units, #dane zrodlowe
               sid = GJOIN, #id jednostek zrodlowych (source units)
               weight = "sum", 
               output = "tibble", #wynik w jako tabela, moze tez być obiekt sf
               extensive = list_race) #lista zmiennych do przeliczenia
########################################################################3

target_units <- dat10[, c("GISJOIN")]

#source units to dane w granicach z 2000 roku
source_units <- dat00[, c("GISJOIN", list_race, "POP")]
colnames(source_units) <- c("GJOIN", list_race, "POP", "geometry")
intersect <- aw_intersect(target_units, 
             source = source_units, 
             areaVar = "area") 
intersect <- aw_total(intersect, 
           source = source_units, #granice zrodlowe
           id = GJOIN, #id jednostek zrodlowych
           areaVar = "area", #nazwa pola z powierzchnia jednostek z przeciecia, Ai
           totalVar = "totalArea", 
           type = "extensive", 
           weight = "sum") 
intersect <- aw_weight(intersect, 
            areaVar = "area", #Ai - obliczane przez aw_intersect
            totalVar = "totalArea", #Aj, obliczane przez aw_total
            areaWeight = "areaWeight")
intersect <- aw_calculate(intersect, 
             value = "POP", #kolumna do przeliczenia
             newVar = "POPnew", #nazwa nowej kolumny z przeliczonymi danymi. 
             areaWeight = "areaWeight")
result <- aw_aggregate(intersect, 
            target = target_units, #granice docelowe
            tid = GISJOIN, #id docelowe (target units)
            interVar = "POPnew") #nazwa przeliczonej zmiennej

result00_10 <- aw_interpolate(target_units, #granice jednostek docelowych (target_units)
               tid = GISJOIN, #id jednostek docelowych
               source = source_units, #dane zrodlowe
               sid = GJOIN, #id jednostek zrodlowych (source units)
               weight = "sum", 
               output = "tibble", #wynik w jako tabela, moze tez być obiekt sf
               extensive = list_race) #lista zmiennych do przeliczenia