Bit Manipülasyonları - 1. Kısım

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
3 years ago
1.7 kB
21
Indexable
Never
    /// <summary>
    /// Verilen sayı 2'nin bir tam kuvveti mi?
    /// </summary>
    static bool IsPowerOfTwo(int i)
    {
      return i > 0 && (i & (i - 1)) == 0;

      // 2 --> 10
      // 4 --> 100
      // 8 --> 1000 ve 7 --> 0111

      // 1000
      // 0111
      // &
      // 0000
    }

    /// <summary>
    /// Verilen iki değeri değiştirme
    /// </summary>
    static void Swap(int a, int b)
    {
      a ^= b;
      b ^= a;
      a ^= b;

      // a --> 11 ve b --> 10
      // a ^= b; sonrası a -> 01
      // b ^= a; sonrası b -> 11
      // a ^= b; sonrası a -> 10
    }

    /// <summary>
    /// İstediğimiz pozisyondaki bit'i 1 yapar.
    /// </summary>
    static int SetBit(int x, int position)
    {
      int mask = 1 << position;
      return x | mask;

      // position 1, x = 5 yani 101 olsun.
      // mask 10 olur.
      //
      // 101 
      // 010
      // |
      // 111 yani 7 değerini verir.
    }

    /// <summary>
    /// İstediğimiz pozisyondaki bit'i 0 yapar
    /// </summary>
    static int ClearBit(int x, int position)
    {
      int mask = 1 << position;
      return x & ~mask;

      // position 1, x = 7 yani 111 olsun.
      // mask 010 olur.
      // ~mask tüm bitleri tersine çevirerk 101 yapar.
      // 
      // 111
      // 101
      // &
      // 101 yani 5 değerini verir.
    }