Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
9 days ago
292 B
4
Indexable
Never
if __name__ == '__main__':
  file = open('data/dane.txt', 'r', encoding='utf-8')
  x = file.readlines()    # Odczytanie wszystkich linii i zapisanie ich w liście (zmiennej) x
  print(x[2])         # Wyświetlenie zawartości 3 elementu (index 2, numerujemy od 0) listy
Leave a Comment