Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
7 months ago
1.8 kB
0
Indexable
Never
package training.algorithms;

import java.util.Arrays;

public class WeightPointWithIgor {

  // Mamy na wejściu tablicę liczb i musimy zwrócić indeks elementu, który jest środkiem ciężkości
  // (suma elementów z lewej równa jest sumie elementów z prawej)

  // czy środek ciężkości jest wliczany do sum? -> tak, ale do obu
  // czy środek ciężkości ma być wliczany do lewej czy do prawej strony? -> doliczane do prawej

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr1 = new int[]{1, 2, 3, 3, 2, 1};
    int[] arr2 = new int[]{1, 2, 100, 3, 2, 1};
    int[] arr3 = new int[]{1, 6, 1, 2, 4};
    int[] arr4 = new int[]{1, 1};
    int[] arr5 = new int[]{20};

    System.out.println("arr1: " + weightPoint(arr1));
    System.out.println("arr2: " + weightPoint(arr2));
    System.out.println("arr3: " + weightPoint(arr3));
    System.out.println("arr4: " + weightPoint(arr4));
    System.out.println("arr5: " + weightPoint(arr5));
  }

  private static int weightPoint(int[] array) {
    return weightPoint(array, 0, array.length - 1);
  }

  private static int weightPoint(int[] array, int low, int high) {
    if (low > high) {
      return -1;
    }

    if (array.length == 1) return 0;

    int mid = (high - low) / 2 + low;
    int leftSum = Arrays.stream(array, 0, mid).sum();
    int rightSum = Arrays.stream(array, mid, array.length).sum();

    if (leftSum == rightSum) {
      return mid;
    } else if (leftSum > rightSum) {
      return weightPoint(array, low, mid - 1);
    } else {
      return weightPoint(array, mid + 1, high);
    }
  }
}