Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
1.1 kB
7
Indexable
Never
import json


def get_stored_username():
  """Pobranie imienia z pliku, o ile taki string (ciąg tekstowy) istnieje."""

  filename = 'data/username.json'

  try:
    with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as file:
      username = json.load(file)
  except FileNotFoundError:
    return None
  else:
    return username


def get_new_username():
  """Poproszenie użytkownika, aby podał swoje imię, a następnie zapisanie tego imienia w pliku."""

  username = input("Jak masz na imię? ")

  filename = 'data/username.json'
  with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as file:
    json.dump(username, file)

  return username


def greet_user():
  """Przywitanie użytkownika z użyciem jego imienia."""

  username = get_stored_username()

  if username:
    print(f"Witamy ponownie, {username}!")
  else:
    username = get_new_username()
    print(f"Twoje imię zostało zapisane i będzie używane później, {username}!")


if __name__ == '__main__':
  greet_user()
Leave a Comment