Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
774 B
5
Indexable
Never
# petla odpowiedzialna za dzialanie toru przeszkod
while True: # petla 'zawsze'
  if blocks.test_for_block(SEA_LANTERN, pos(0, -1, 0)): # instrukcja warunkowa
    # wykonanie instrukcji jesli warunek jest spelniony 'prawda'/True
    position = player.position() # zmienna pozycji gracza 
    z = position.get_value(Axis.Z) # wczytuje zmienna z zeby wiedziec gdzie jest gracz 
    etap1(z) # funkcja ladujaca etap 1
    loops.pause(1000)

def etap1(z):
  player.say('ETAP 1 START!!!')
  # 1. Dodanie kolejnego segmentu do toru
  # 2. Wyczyszczenie poziomej linii która załadowała bieżący etap
  # 3. Dodanie przegrody za graczem
  # 4. Dodanie kolejnej linii ładującej następny level
  # 5. Zaprojektowanie przeszkody na danym etapie