Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
6.0 kB
1
Indexable
Never
Question 1: Đâu là biểu hiện mới của tích tụ và tập trung tư bản trong điều kiện ngày nay?

a.Sự xuất hiện của các công ty độc quyền xuyên quốc gia

b.Sự xuất hiện của các xí nghiệp vừa và nhỏ có những thế mạnh riêng

c.Độc quyền cũng xuất hiện ở những quốc gia đang phát triển

d.Sự xuất hiện của các xí nghiệp vừa và nhỏ
Question 2: Một trong những đặc điểm của độc quyền nhà nước là sự hình thành và phát triển của:

a.Sở hữu nhà nước

b.Sở hữu tập thể

c.Sở hữu tư nhân
Question 3: Hình thức nào là phổ biến trong CNTB độc quyền?

a.Xuất khẩu tư bản

b.Xuất khẩu tài chính

c.Xuất khẩu hàng hoá

d.Xuất khẩu tư bản và xuất khẩu hàng hoá
Question 4: Nguyên nhân hình thành độc quyền nhà nước trong nền kinh tế TBCN là:

a.Xoa dịu những mâu thuẫn do sự thống trị của tư nhân gây ra

b.Ngành nghề mới ra đời nhưng tư nhân không muốn hoặc không thể đầu tư

c.Mâu thuẫn giữa các chính trị gia và các tỷ phú trong tổ chức độc quyền

d.Xu hướng quốc tế hoá đòi hỏi vai trò của nhà nước

e.
Tích tụ và tập trung vốn càng lớn, quy mô càng to lớn
Question 5: Biểu hiện của sự phân chia thị trường thế giới giữa các liên minh độc quyền là:

a.Xu hướng khu vực hoá

b.Xu hướng toàn cầu hoá

c.Xu hướng xảy ra chiến tranh thương mại
Question 6: Ý nào dưới đây là đúng?

a.Độc quyền sinh ta từ tự do cạnh tranh và làm cạnh tranh gay gắt hơn

b.Độc quyền không sinh ta từ tự do cạnh tranh và thủ tiêu cạnh tranh

c.Độc quyền không sinh ta từ tự do cạnh tranh nhưng lại làm cạnh tranh gay gắt hơn
Question 7: Nguyên nhân hình thành các tổ chức độc quyền là:

a.Khủng hoảng kinh tế và sự phát triển của hệ thống tín dụng

b.Cạnh tranh

c.Lực lượng sản xuất phát triển

d.Lợi ích của một số người
Question 8: Nếu năng suất lao động tăng lên thì

a.Lượng giá trị của hàng hóa không đổi

b.Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa giảm xuống

c.Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa tăng lên
Question 9: Xây dựng xí nghiệp mới hoặc mua lại xí nghiệp đang hoạt động ở nước nhận đầu tư đề trực tiếp kinh doanh thu lợi nhuận cao là hình thức:

a.Cả đầu tư gián tiếp và trực tiếp

b.Đầu tư trực tiếp

c.Đầu tư gián tiếp
Question 10: Hình thức độc quyền trong đó các nhà tư bản ký kết với nhau về giả cả, sản lượng, thị trường tiêu thụ, ...là:

a.Consortium

b.Trust

c.Syndicate

d.Cartel
Question 11: Biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản là:

a.Dòng tiền ở yên và không di chuyển

b.Dòng tiền chảy qua các nước phát triển

c.Dòng tiền chảy qua các nước đang phát triển
Question 12: Biểu hiện của sự phân chia lãnh thổ ảnh hưởng dưới sự chi phối của các tập đoàn độc quyền là:

a.Chiến tranh xung đột về sắc tộc

b.Chiến lược biên giới mềm

c.Chiến tranh thương mại
Question 13: Cơ chế điều tiết kinh tế độc quyền nhà nước là sự dung hợp cả ba cơ chế gồm:

a.Sự tham gia của người dân

b.Điều tiết của nhà nước

c.Thị trường

d.Độc quyền tư nhân
Question 14: Theo Các Mác dự báo, điều gì phát triển tới một mức độ nhất định sẽ dẫn tới độc quyền?

a.Tích luỹ sản xuất

b.Tự do cạnh tranh

c.Kinh tế thị trường

d.Tập trung sản xuất
Question 15: Ý nào dưới đây là đúng?

a.Độc quyền nhà nước đảm bảo tổ chức độc quyền giữ vị thế độc quyền và hạn chế sức mạnh của tổ chức nhà nước

b.Độc quyền nhà nước đảm bảo nhà nước giữ vị thế độc quyền và duy trì sức mạnh của các tổ chức độc quyền

c.Độc quyền nhà nước đảm bảo nhà nước giữ vị thế độc quyền và hạn chế sức mạnh của các tổ chức độc quyền
Question 16: Quá trình độc quyền hoá trong công nghiệp và ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau làm nảy sinh một loại hình tư bản mới , gọi là:

a.Tư bản tài chính

b.Đầu sỏ tài chính

c.Ngân hàng tài chính

d.Độc quyền công nghiệp ngân hàng
Question 17: Các xí nghiệp tham gia độc lập về sản xuất nhưng mất độc lập về lưu thông là đặc điểm của:

a.Syndicate

b.Cartel

c.Consortium

d.Trust
Question 18: Cả việc sản xuất và lưu thông đều do một ban quản trị chung thống nhất quản lý là đặc điểm của:

a.Cartel

b.Syndicate

c.Trust

d.Consortium
Question 19: Sự ra đời của các trung tâm tài chính thế giới là kết quả hoạt động của:

a.Các tập đoàn công nghiệp phát triển

b.Đầu sỏ tài chính

c.Các nhà nước tư sản lớn mạnh

d.Các tập đoàn tài chính quốc tế
Question 20: Sự phân chia lãnh thổ và sự phát triển không đều của CNTB, tất yếu dẫn tới:

a.Các cuộc đấu tranh đòi chia lại lãnh thổ thế giới

b.Sự hình thành các tổ chức quốc tế

c.Sự thoả hiệp và bắt tay nhau giữa các cường quốc và các nước chưa phát triển

d.Sự thoả hiệp và bắt tay nhau giữa các cường quốc