500

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
14 kB
2
Indexable
Never
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results/description
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NCwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2NzgyODU5ODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTA5LTA4IDE1
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ║ OjMzOjA2ICswMjAwIn0.2mJsdlgcYW0TV-wfpfq53y5dLXX_bQeZgcgXJLXQvf0
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╔ Body 
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ well_being: 5
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ a_scale: 3
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ a_side: right
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ bp_scale: 0
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ bl_possible: true
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ bl_blockage: null
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ bl_scale: 3
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_possible: true
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_radiation: null
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_blockage: null
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_scale: 0
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_side: null
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ rp_scale: 0
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ rl_scale: 0
2022-09-08 15:39:26.772 6235-6298/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ main_side: null
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ pain_constancy: regular
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ painful_position: lying
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ pain_started: gradually
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: true
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ foreign_body: false
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ pain_since: less_than_a_week
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ║ {well_being: 5, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 3, a_side: right, bp_possible: true, bp_blockage: nu
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ║ ll, bp_scale: 0, bl_possible: true, bl_blockage: null, bl_scale: 3, p_possible: true, p_radiation: null, p_blockage: nul
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ║ l, p_scale: 0, p_side: null, rp_scale: 0, rl_scale: 0, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constancy: regular,
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ║ pain_type: constant, painful_position: lying, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, pain_started: gra
2022-09-08 15:39:26.773 6235-6298/? I/flutter: ║ dually, lumbar_spine_surgery: true, foreign_body: false, pain_since: less_than_a_week, strongest_pain_time: null}
2022-09-08 15:39:27.075 6235-6298/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 200 OK
2022-09-08 15:39:27.075 6235-6298/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results/description
2022-09-08 15:39:27.075 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:27.075 6235-6298/? I/flutter: ╔ Body
2022-09-08 15:39:27.075 6235-6298/? I/flutter: ║
2022-09-08 15:39:27.075 6235-6298/? I/flutter: ║  {
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ║     "Witaj Dominik, cieszymy się, że możemy Ci towarzyszyć w drodze do poprawy funkcjonowania Twojego ciała. Na pods
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ║     tawie Twoich odpowiedzi mogliśmy stwierdzić ze należy zwrócić największą uwagę na dolny odcinek kręgosłupa, prze
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ║     de wszystkim po prawej stronie. Dziś stan twojego kręgosłupa jest zadowalający ale czy wiesz co robić, żeby zapo
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ║     biegać jego dalszym przeciążeniom, zmęczeniu czy bólowi? Ostatnia interwencja chirurgiczna spowodowała sztywność
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ║     tkanek miękkich, co ogranicza ich ruchomość. Pokażę ci, jak samodzielnie i bezpiecznie "uwolnić" te struktury."
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ║     image: null
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ║  }
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ║
2022-09-08 15:39:27.076 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:33.606 6235-6298/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-09-08 15:39:33.606 6235-6298/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results
2022-09-08 15:39:33.606 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:33.606 6235-6298/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-09-08 15:39:33.606 6235-6298/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NCwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2NzgyODU5ODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTA5LTA4IDE1
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ║ OjMzOjA2ICswMjAwIn0.2mJsdlgcYW0TV-wfpfq53y5dLXX_bQeZgcgXJLXQvf0
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╔ Body 
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ well_being: 5
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ a_scale: 3
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ a_side: right
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ bp_scale: 0
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ bl_possible: true
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ bl_blockage: null
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ bl_scale: 3
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_possible: true
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_radiation: null
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_blockage: null
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_scale: 0
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ p_side: null
2022-09-08 15:39:33.607 6235-6298/? I/flutter: ╟ rp_scale: 0
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ rl_scale: 0
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ main_side: null
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ pain_constancy: regular
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ painful_position: lying
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ pain_started: gradually
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: true
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ foreign_body: false
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ pain_since: less_than_a_week
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ║ {well_being: 5, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 3, a_side: right, bp_possible: true, bp_blockage: nu
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ║ ll, bp_scale: 0, bl_possible: true, bl_blockage: null, bl_scale: 3, p_possible: true, p_radiation: null, p_blockage: nul
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ║ l, p_scale: 0, p_side: null, rp_scale: 0, rl_scale: 0, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constancy: regular,
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ║ pain_type: constant, painful_position: lying, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, pain_started: gra
2022-09-08 15:39:33.608 6235-6298/? I/flutter: ║ dually, lumbar_spine_surgery: true, foreign_body: false, pain_since: less_than_a_week, strongest_pain_time: null}
2022-09-08 15:39:37.895 6235-6298/? I/flutter: ╔╣ DioError ║ Status: 500 Internal Server Error
2022-09-08 15:39:37.895 6235-6298/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results
2022-09-08 15:39:37.895 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-09-08 15:39:37.895 6235-6298/? I/flutter: ╔ DioErrorType.response
2022-09-08 15:39:37.896 6235-6298/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝