Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.6 kB
1
Indexable
Never
/*#define ile pinlere isim verebiliriz bu tanımlamnın sonuna ; konmaz */
#define trigPin 13 /* 13 nolu digital pine trigpin ismi verildi ve sensörün trig ayağı buraya bağla*/
#define echoPin 12 /* 13 nolu digital pine echopin ismi verildi ve sensörün trig ayağı buraya bağla*/
#define buzzer 3 //3 nolu digital pine led bağlandı
long sure;
long uzaklik;
int buzzerSure;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT); /*trig pini çıkış olarak ayarlandı*/
  pinMode(echoPin, INPUT); /*echo pini giriş olarak ayarlandı*/
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); /*Seri haberlesme baslatildi */

}

void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW); /*sensör pasif hale getirildi */
delayMicroseconds(5); //5 microsaniye bekle
digitalWrite(trigPin, HIGH); /*sensore ses dalgasının uretmesi için emir verildi*/
delayMicroseconds(5); // 10 microsaniye bekle (1 s= 1000000 microsaniye)
digitalWrite(trigPin, LOW); /*Yeni dalgaların uretilmemesi için trig pini low konumana getirldi */

sure = pulseIn(echoPin, HIGH); /*ses dalgasının gerı donmesı ıcın gecen olculuyor*/
Serial.print("olculen sure");Serial.println(sure);

uzaklik=sure *0.034/2; /*olculen sure uzaklıga cevrılır*/
Serial.print("Uzaklik");
Serial.print(uzaklik); /*hesaplanan uzaklık bilgisayara aktarılıyor */
Serial.println("CM olarak olculmustur.");

buzzerSure=uzaklik*10; //buzzerin bekleme suresi uzaklıgın 10 katı olacak sekılde ayarlandı

if(uzaklik<10)
{
  digitalWrite(buzzer,LOW);
  delay(buzzerSure);
  digitalWrite(buzzer,LOW);
  delay(buzzerSure);
}else
{
  digitalWrite(buzzer,HIGH);
}
}