Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
9.1 kB
5
Indexable
Never
using System;
using System.Linq;

class Program
{
  static bool SprawdzImie(string imie)
  {
    // Sprawdzenie długości imienia
    if (imie.Length < 2 || imie.Length > 13)
      return false;

    // Sprawdzenie czy pierwsza litera jest wielka
    if (!char.IsUpper(imie[0]))
      return false;

    // Sprawdzenie czy wszystkie pozostałe litery są małe
    if (imie.Skip(1).Any(c => char.IsUpper(c)))
      return false;

    // Sprawdzenie czy imię nie zawiera cyfr
    if (imie.Any(char.IsDigit))
      return false;

    return true;
  }
  static bool SprawdzNazwisko(string nazwisko)
  {
    // Sprawdzenie długości nazwiska
    if (nazwisko.Length < 2 || nazwisko.Length > 20)
      return false;

    // Podział nazwiska na człony (jeśli występuje)
    string[] czlonyNazwiska = nazwisko.Split('-');

    // Sprawdzenie każdego członu nazwiska
    foreach (string czlon in czlonyNazwiska)
    {
      // Sprawdzenie czy pierwsza litera jest wielka
      if (!char.IsUpper(czlon[0]))
        return false;

      // Sprawdzenie czy wszystkie pozostałe litery są małe
      if (czlon.Skip(1).Any(c => char.IsUpper(c)))
        return false;

      // Sprawdzenie czy człon nazwiska nie zawiera cyfr
      if (czlon.Any(char.IsDigit))
        return false;
    }

    return true;
  }
  static bool SprawdzNumerTelefonu(string numer)
  {
    // Sprawdzenie długości numeru

    // Sprawdzenie czy numer zawiera tylko cyfry
    if (!numer.All(char.IsDigit) && !numer.StartsWith("+"))
      return false;

    // Sprawdzenie, czy numer zaczyna się od "+"
    if (numer.StartsWith("+"))
    {
      // Dla numeru zaczynającego się od "+", sprawdzenie długości
      if (numer.Length < 11 || numer.Length > 13)
        return false;
    }
    else
    {
      // Dla numeru bez "+", sprawdzenie czy ma dokładnie 9 cyfr
      if (numer.Length != 9)
        return false;
    }

    return true;
  }
  static void Pesel(string pesel)
  {
    int pierwszeDwieCyfry = int.Parse(pesel.Substring(0, 2));
    int trzeciaCyfra = int.Parse(pesel.Substring(2, 1));
    int czwartaCyfra = int.Parse(pesel.Substring(3, 1));
    int piataszostaCyfra = int.Parse(pesel.Substring(4, 2));
    Console.WriteLine(pierwszeDwieCyfry);
    Console.WriteLine(trzeciaCyfra);
    Console.WriteLine(czwartaCyfra);
    Console.WriteLine(piataszostaCyfra);
  }

  //01234567890
  static bool SprawdzPesel(string pesel)
  {
    // Sprawdzenie długości numeru PESEL
    if (pesel.Length != 11)
      return false;

    // Sprawdzenie, czy PESEL składa się tylko z cyfr
    if (!pesel.All(char.IsDigit))
      return false;

    // Sprawdzenie pierwszych dwóch cyfr
    int pierwszeDwieCyfry = int.Parse(pesel.Substring(0, 2));
    int trzeciaCyfra = int.Parse(pesel.Substring(2, 1));
    int czwartaCyfra = int.Parse(pesel.Substring(3, 1));
    int piataISzostaCyfra = int.Parse(pesel.Substring(4, 2));

    if ((pierwszeDwieCyfry >= 0 && pierwszeDwieCyfry <= 12) && !(trzeciaCyfra == 1 || trzeciaCyfra == 2))
      return false;

    if ((pierwszeDwieCyfry >= 13 && pierwszeDwieCyfry <= 24) && !(trzeciaCyfra == 0 || trzeciaCyfra == 1 || trzeciaCyfra == 2))
      return false;

    if (pierwszeDwieCyfry >= 24 && pierwszeDwieCyfry <= 99)
    {
      if (!(trzeciaCyfra == 0 || trzeciaCyfra == 1))
        return false;

      if (trzeciaCyfra == 1 && !(czwartaCyfra >= 0 && czwartaCyfra <= 2))
        return false;

      if (trzeciaCyfra == 0 && !(czwartaCyfra >= 1 && czwartaCyfra <= 9))
        return false;
    }

    // Sprawdzenie piątej i szóstej cyfry
    if (piataISzostaCyfra < 1 || piataISzostaCyfra > 31)
      return false;

    return true;
  }
  static void Main(string[] args)
  {
     // Przykłady użycia

    /*Console.WriteLine(SprawdzImie("Jan"));      // True
    Console.WriteLine(SprawdzImie("jan"));      // False (pierwsza litera nie jest wielka)
    Console.WriteLine(SprawdzImie("Jan1"));     // False (cyfra w imieniu)
    Console.WriteLine(SprawdzImie("JanKowalski")); // False (imię złożone z więcej niż 13 liter)
    */

    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Kowalski"));     // True
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Nowak-Jastrzębski"));// True
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Nowak-jastrzębski"));
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("janowski"));      // False (pierwsza litera nie jest wielka)
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Jan1"));       // False (cyfra w nazwisku)
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Nowak-123"));     // False (cyfra w nazwisku)
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("D"));         // False (nazwisko zbyt krótkie)
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("DługopolskiTomaszewskiNowak")); // False (nazwisko zbyt długie)

    Console.WriteLine("Numery");
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+123456789"));    // false
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("123456789"));    // True
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+48123456789"));   // True
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+481234567891"));  // True
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+481234567891"));// coś
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+48"));       // False (zbyt krótki numer)
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("abc123456"));    // False (litera w numerze)
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("1234567890a"));   // False (litera w numerze)
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("==========================================");
    Console.WriteLine("Pesel");
    Console.WriteLine("==========================================");
                              //Tak powinno wyjść             //Tak wychodzi
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("01234567890"));  // False                   //False i dobrze bo dzień się nie zgadza
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("01231567890"));  //True                    //True osoba 01-12 dzien miesiąc się zgadzają
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("11234567890"));  // False (niewłaściwa trzecia cyfra)     //False
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("11031567890"));  // False                   //False bo jest 0 na 3 cyfrze
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("11131567890"));  // False                   //True i to jest zle bo 3 i czwarta tworzą 13 czyli więcej niż miesięcy
    Console.WriteLine("_________tu konczy się 01-12___________");

    Console.WriteLine(SprawdzPesel("13314567890"));  // False (niewłaściwe czwarta i piąta cyfra) //False
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("23456789012"));  // False                    //False
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("24678901234"));  // False (niewłaściwe trzecia)        //False
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("31013167890"));  // True                    //True Tu jest git 31 rocznik styczeń 31 dzień
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("31213167890"));  //False                    //False bo trzecia jest 2 a to 31 rocznik
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("31124167890"));  //False                    //False bo dzień 41
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("31123267890"));  //False                    //False bo 32 dzień miesiąca 
    Console.WriteLine("_________tu zaczyna się 99_____________");

    Console.WriteLine(SprawdzPesel("99100167890"));  // True                    //True
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("99211167890"));  // False                   //False bo po 99 musi być 1 lub 0
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("99011167890"));  // True                    //True
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("99301367890"));  // False                   //False 3 też być nie może w 3 cyfrze
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("99001367890"));  //False
    Console.WriteLine(SprawdzPesel("99131367890"));  //False                    // False jest wpisane 13 miesiąc

    Pesel("12345678910");
    Console.ReadKey();
  }
}
Leave a Comment