Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
scala
2 years ago
1.8 kB
2
Indexable
Never
package o1.carsim
import o1.Pos


class Car(val fuelConsumption: Double, val tankSize: Double, initialFuel: Double, initialLocation: Pos) {

 private var fuelLevel = initialFuel
 private var carLocation = initialLocation
 private var carsMetersDriven = 0.0

 def location: Pos = this.carLocation

 def fuel(toBeAdded: Double): Double = {
  var added = 0.0
  if (toBeAdded + this.fuelLevel <= this.tankSize) {
   this.fuelLevel += toBeAdded
   added = toBeAdded
  } else {
   val tempAdded = this.fuelLevel
   this.fuelLevel = this.tankSize
   added = this.tankSize - tempAdded
  }
  added
 }

 def fuel(): Double = {
  val added = this.fuelLevel
  this.fuelLevel = this.tankSize
  this.tankSize - added
 }

 def fuelRatio: Double = (this.fuelLevel / this.tankSize) * 100


 def metersDriven: Double = this.carsMetersDriven

 def fuelRange: Double = (this.fuelLevel / this.fuelConsumption) * 100000
 //TÄTÄ TÄYTYY VIELÄ FUNTISA
 //Tällä hetkellä on väärin tehty kun fuelConsumption on l/100km


 //jos bensa ei riitä niin auto pysähtyy aikaisemmin
 def drive(destination: Pos, metersToDestination: Double): Unit = {
  if (this.fuelRange >= metersToDestination) {
   this.carLocation = destination
   this.carsMetersDriven += metersToDestination
   this.fuelLevel -= this.fuelConsumption * (metersToDestination / 100000)
  } else if (this.fuelRange != 0) {
   val travelPrecentage = this.fuelRange / metersToDestination
   val newX = this.carLocation.x + (destination.x - this.carLocation.x) * travelPrecentage
   val newY = this.carLocation.y + (destination.y - this.carLocation.y) * travelPrecentage

   this.carLocation = new Pos(newX, newY)
   this.carsMetersDriven += metersToDestination * travelPrecentage
   this.fuelLevel = 0.0
  }
 }

}