Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
4.2 kB
3
Indexable
Never
// ==UserScript==
// @name        aşkımın speed botu 7.3
// @description     yo ye
// @version       7.3
// @author       astrer balam
// @match        *://gartic.io/*
// @match        *://cdn.blockaway.net/*
// @grant        GM_addStyle
// @grant        GM_openInTab
// @icon        https://i.hizliresim.com/mptijzd.png
// ==/UserScript==

let bir="4";//açılacak proxy sayısını buradan ayarlayın ve 1-10 arsı değer verin

let site=location.href.toLowerCase();//bulunduÄŸunuz sitenin urlsini iÅŸler/*-IFRAME ALANI- */
let iframealan = document.createElement('div');// div elementi oluÅŸturma
iframealan.innerHTML ='<div id="iframealan"></div>';//html deÄŸeri verildiÄŸi yer
setInterval(function() { //komutun kendini yenilemesini&tekrarlamasını sağlar
  if(document.title.indexOf("#") !== -1){ //eğer sayfa başlığında # varsa altta ki kodlar çalışır
    if(document.querySelector('#iframealan')==null){ //eğer iframealanı yoksa altta ki kodlar çalışır
      document.querySelector('div[class="scrollElements"]').appendChild(iframealan);//iframe alanını ekler
    }
  }

},200);//komutun hangi aralıklarla tekrarlanacağını belirleyen süre (1000[mili saniye]=1 saniye)
//ıframe alanı kicksiz botun eklendiği yer


if(site.indexOf('gartic.io')!=-1)//eğer bulunduğun sayfanın urlsinde gartic.io varsa alttaki kodlar çalışır
{

  /*Proxy i açan buton*/
  var bot=document.createElement('button');//buton elementi oluÅŸturur
  bot.innerHTML='<button id="bot" class="btYellowBig" style="width:54px"></span><i class="gg-user-add"></i><strong></strong></button>';//html deÄŸeri verilir
  bot.setAttribute('style','position:absolute;z-index: 2;');// style verilir
  document.body.appendChild(bot);// butonu ekler
  document.getElementById("bot").addEventListener("click",openproxy,false);//butona tıklandığında openproxy i çalıştırır
  function openproxy(Event){
    let link="https://cdn.blockaway.net/_tr/?successMessage=WW91ciBhZHZlcnRpc2VtZW50IHN1YnNjcmlwdGlvbiBzdWNjZXNzZnVsbHkgY2FuY2VsbGVk&__cpLangSet=1/#"+window.location.href;
    for(let i =0;i<=bir;i++){
      GM_openInTab(link);}
  }
}setInterval(function(){
  let linkyeri=document.querySelector('input[id="url"]');
  if(site.indexOf('cdn.blockaway.net')!=-1){
    if(linkyeri.value=="")
    {
      linkyeri.value="https://gartic.io/"+window.location.href.replace("https://cdn.blockaway.net/_tr/?successMessage=WW91ciBhZHZlcnRpc2VtZW50IHN1YnNjcmlwdGlvbiBzdWNjZXNzZnVsbHkgY2FuY2VsbGVk&__cpLangSet=1/#https://gartic.io/","");//link yerine deÄŸer verir
      document.querySelector('i[class="fa fa-arrow-right"]').dispatchEvent(new MouseEvent("click",{bubbles:true,button:0}//butona tıklatır
                                                )
                                        )
    }
  }
},1)


GM_addStyle(`.gg-close-o{box-sizing: border-box;position:absolute;left:200px;top:150;display: block;transform:scale(var(--ggs,1));width: 22px;height:22px;border: 2px solid;border-radius:40px}.gg-close-o::after,.gg-close-o::before{content:"";display:block;box-sizing: border-box;position:absolute;width:12px;height:2px;background:currentColor;transform:rotate(45deg);border-radius:5px;top: 8px;left: 3px}.gg-close-o::after{transform: rotate(-45deg)}.gg-user-add{display:block;transform:scale(var(--ggs,1));box-sizing:border-box;width:20px;height:18px;background:linear-gradient(to left,currentColor 8px,transparent 0)no-repeat 14px 6px/6px 2px,linear-gradient(to left,currentColor 8px,transparent 0)no-repeat 16px 4px/2px 6px}.gg-user-add::after,.gg-user-add::before{content:"";display:block;box-sizing:border-box;position:absolute;border:2px solid}.gg-user-add::before{width:8px;height:8px;border-radius:30px;top:0;left:20px}.gg-user-add::after{left:18px;width:12px;height:9px;border-bottom:0;border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px;top:9px}`);//end
Leave a Comment