Grupa B Zadanie 1

Napisz program, który wypisze kolejne 8 liczb malejąco począwszy od x podanej przez użytkownika
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
321 B
4
Indexable
Never
#include <iostream>

int main() {
  int x;
  std::cout << "Podaj liczbe poczatkowa x: ";
  std::cin >> x;

  std::cout << "Kolejne 8 liczb malejaco poczawszy od " << x << " to: ";
  for (int i = 0; i < 8; ++i) {
    std::cout << x - i << " ";
  }

  std::cout << std::endl;
  return 0;
}