nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
17 kB
1
Indexable
Never
code" : "SM-S918BZKPEUB",
   "color" : {
     "colorName" : "Phantom Black",
     "formattedColor" : "#211e16",
     "htmlColor" : "211e16"
   },
   "description" : "",
   "ean" : "8806094826876",
   "exVatPrice" : {
     "additionalPriceCurrencies" : [ ],
     "conversion" : 1.0,
     "currencyIso" : "EUR",
     "formattedValue" : "€ 661,16",
     "priceType" : "BUY",
     "value" : 661.16
   },
   "exVatTieredPrices" : [ {
     "additionalPriceCurrencies" : [ ],
     "conversion" : 1.0,
     "currencyIso" : "EUR",
     "formattedValue" : "€ 661,16",
     "minQuantity" : 1,
     "priceType" : "BUY",
     "value" : 661.16
   } ],
   "exchangeableQuantity" : 0,
   "externalUrl" : "/nl/smartphones/galaxy-s23-ultra/",
   "isBundleProduct" : false,
   "isPreOrder" : false,
   "leasingInfo" : {
     "interest" : "14.0",
     "leasingMonthly" : "18.27405104",
     "leasingMonths" : "60",
     "leasingUpfront" : "0.0",
     "localizedText" : "€ 1826,25 of 0.0 + 18.27405104 x 60 maanden",
     "paymentModeCode" : "nl-santanderPayment"
   },
   "merchandisingFlags" : [ ],
   "merchandisingText" : "",
   "minQuantityToPurchase" : 1,
   "name" : "Galaxy S23 Ultra",
   "paymentModes" : {
     "errorCode" : 0,
     "paymentModes" : [ {
      "code" : "nl-adyeniDealPaymentMode",
      "dtmCode" : "adyeniDeal",
      "eligible" : false,
      "enabledForASM" : false,
      "hideCartTotalPriceOnPayment" : false,
      "hideFromPaymentPage" : false,
      "hideInPaymentModesListOnDuplicate" : false,
      "hideTermsAndConditionOnPayment" : false,
      "imageUrl" : "/medias/iDeal-ebankingicon.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxN3xpbWFnZS9wbmd8YUdWaUwyZ3lNaTg0TnprMk9EVXhORE0zTlRrNEwybEVaV0ZzWDJWaVlXNXJhVzVuYVdOdmJpNXdibWN8NjhjMTRlNzI4YmZmMjc1MTFiYjhhNjUzMTA3ZTE0N2Y1Nzc5MmJhMDJjNjEyZjkwOThmZTI0ZDc1NmJjMjQ3OQ",
      "includePath" : "/checkout/payment-method/adyen/idealebanking",
      "leasing" : false,
      "name" : "iDEAL",
      "partiallyEligible" : false,
      "paymentMessage" : "Discount 20%::iDeal Estore::A percentag::A fixed discount is::A fixed discou::A percentage ::A percentage ::Nghia Dep Trai::A percentage::DISCOUNT20::DISCOUNT20",
      "paymentMethodEn" : "iDEAL",
      "paymentModeType" : "NORMAL",
      "paymentPromoCode" : "NL_eStore_Payment_Discount_Sept16::NL_Estore_iDeal_Payment_ENH54::NL_2312_order_paymentPromotion_percentage_discount::NL_Estore_iDeal_Payment_ENH56::NL_EPP_iDeal_Payment_ENH56::NL_Estore_Payment_promo_253::NL_BS_Payment_promo_44::Payment_percentage_discount_Paypal_284::NLBS_PaymentPromotion_1906::R_NL_BS_Payment_promotion::R_NL_BS_Payment_promotion_EPP",
      "paymentProvider" : "nl-adyeniDeal",
      "paymentStrategy" : "adyenCcPaymentStrategy",
      "priority" : 4,
      "showPaymentModeForZeroTotal" : false,
      "subTitle" : "€ 0,-",
      "zeroPaymentEligibility" : false
     }, {
      "code" : "nl-adyenCcPaymentMode",
      "dtmCode" : "adyenCc",
      "eligible" : false,
      "enabledForASM" : false,
      "hideCartTotalPriceOnPayment" : false,
      "hideFromPaymentPage" : false,
      "hideInPaymentModesListOnDuplicate" : false,
      "hideTermsAndConditionOnPayment" : false,
      "imageUrl" : "/medias/ccIcons.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk3OXxpbWFnZS9wbmd8YURRekwyZ3lNeTg0TnprMk9EVXhOREEwT0RNd0wyTmpTV052Ym5NdWNHNW58ZGY2NjZlOWUzZDc1YWIwYWI3YTkwNzE1NWRjNjY2MzUyM2NiMjFlYTQ3MDUxNzY1YjFkMGZhNDljMWQwMjI3Mw",
      "includePath" : "/checkout/payment-method/adyen",
      "leasing" : false,
      "name" : "Creditcard",
      "partiallyEligible" : false,
      "paymentMessage" : "Get EUR 100 discount::iDeal Estore::A percentage::TESTEST::TESTEST::A percentage ::A percentage discount::nl_promo_test_0::A percentage",
      "paymentMethodEn" : "Creditcard",
      "paymentModeType" : "NORMAL",
      "paymentPromoCode" : "NL_eStore_order_threshold_fixed_discount_with_CC::NL_Estore_iDeal_Payment_ENH54::NLBS_PaymentPromotion_19/02/2022::target_customer_percentage_discount_cart_TEST_KIM_220307::target_customer_percentage_discount_cart_TEST_KIM_220329::NL_Estore_Payment_promo_253::NL_ES_Payment_promotion_1210::nl_promo_test_1::NLBS_PaymentPromotion_1906",
      "paymentPromoMessage" : "nl_promo_test_0",
      "paymentProvider" : "adyenCc",
      "paymentStrategy" : "adyenCcPaymentStrategy",
      "priority" : 5,
      "showPaymentModeForZeroTotal" : false,
      "subTitle" : "€ 0,-",
      "zeroPaymentEligibility" : false
     }, {
      "code" : "nl-adyenPpPaymentMode",
      "dtmCode" : "adyenPp",
      "eligible" : false,
      "enabledForASM" : false,
      "hideCartTotalPriceOnPayment" : false,
      "hideFromPaymentPage" : false,
      "hideInPaymentModesListOnDuplicate" : false,
      "hideTermsAndConditionOnPayment" : false,
      "imageUrl" : "/medias/paypal.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNHxpbWFnZS9wbmd8YURVNEwyZzNZUzg1TkRNNU56ZzROVGszTWpjNEwzQmhlWEJoYkM1d2JtY3w0ZDIxNWI3MTM3Zjc1NDc4YmI4ZDNkZmM0OTY1M2Y5MjE0ZTM4Nzc2MjUxNTVkYzYyNzA0YjJmMTQ2MjZiZDJj",
      "includePath" : "/checkout/payment-method/adyen/paypal",
      "leasing" : false,
      "name" : "PayPal",
      "partiallyEligible" : false,
      "paymentMessage" : "Discount 100 EUR::Discount 100 EUR::Discount 20%::Discount 20%::EPP Discount 10%::eStore discount 10%::DISCOUNT 10%::A percentag::4MINUTES::A perc::A percent::5% Discount::Nghia Dep Trai::TESTDescription::Testing::REPPPROMO::DISCOUNT20::DISCOUNT20",
      "paymentMethodEn" : "PayPal",
      "paymentModeType" : "NORMAL",
      "paymentPromoCode" : "NL_eStore_Paypal_discount_10::NL_eStore_Paypal_discount_10_v2::NL_eStore_Payment_Discount_Sept16::NL_eStore_Payment_Discount_Oct24::NL_EPP_order_threshold_fixed_discount_50::NL_PayPal_Discount_2411::NL_eStore_Payment_Promotion_01::NL_0802022_order_paymentPromotion_percentage_discount::NL_BS_Payment_promotion_16/02/2022::NL_BS_PaymentPromotion_16/02/2022::NL_Estore_PP_payment_promo_253::order_threshold_percentage_discount_TEST_KIM_220329::Payment_percentage_discount_Paypal_284::product_fixed_discount_TEST_KIM_220307_clone_220503::NL_EPP_Payment_promotion_41::R_NL_EPP_Payment_promotion::EPP_NL_BS_Payment_promotion",
      "paymentProvider" : "nl-adyenPaypal",
      "paymentStrategy" : "adyenCcPaymentStrategy",
      "priority" : 0,
      "showPaymentModeForZeroTotal" : false,
      "subTitle" : "€ 0,-",
      "zeroPaymentEligibility" : false
     }, {
      "code" : "nl-evollisPaymentMode",
      "dtmCode" : "evollis",
      "eligible" : false,
      "enabledForASM" : false,
      "hideCartTotalPriceOnPayment" : false,
      "hideFromPaymentPage" : true,
      "hideInPaymentModesListOnDuplicate" : false,
      "hideTermsAndConditionOnPayment" : false,
      "imageUrl" : "/medias/up2you.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2MHxpbWFnZS9wbmd8YUdNMEwyZzFOUzg0TnprMk1qSTBNREk0TnpBeUwzVndNbmx2ZFM1d2JtY3wyNDUyOTJhN2UwZDAwYzE3MmM3OGU4NGYyOGNjNjllNmNkYzA2YWYzZTY0MmEzYjUwMGVjOWM5YTM4NzYxZDhi",
      "includePath" : "/checkout/payment-method/evollis/getTransactionUrl",
      "leasing" : true,
      "name" : "Up2you",
      "partiallyEligible" : false,
      "paymentMessage" : "Evollis Estore",
      "paymentMethodEn" : "Up2you",
      "paymentModeType" : "LEASING",
      "paymentPromoCode" : "PDITEST12",
      "paymentPromoMessage" : "Evollis Estore",
      "paymentProvider" : "evollis",
      "paymentStrategy" : "evollisPaymentStrategy",
      "priority" : 0,
      "showPaymentModeForZeroTotal" : false,
      "zeroPaymentEligibility" : false
     }, {
      "code" : "nl-klarnaPayLaterPaymentMode",
      "description" : "Betaal {0} binnen 30 dagen",
      "dtmCode" : "klarnaPayLater",
      "eligible" : false,
      "enabledForASM" : false,
      "hideCartTotalPriceOnPayment" : false,
      "hideFromPaymentPage" : false,
      "hideInPaymentModesListOnDuplicate" : false,
      "hideTermsAndConditionOnPayment" : false,
      "imageUrl" : "/medias/Klarna.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MnxpbWFnZS9wbmd8YURJeEwyaGhaQzg0T1RRME16YzNOVFl4TVRFNEwwdHNZWEp1WVM1d2JtY3w5M2Y5MzY4ZmQwNWQ1ZDZlMjc3YWJhOTUwZmUyZTlkNTI1MzFkNjlhN2UxMTVkYWRmMTc5MGNiYWMzNDM2YTU3",
      "includePath" : "/checkout/multi/payment-method/klarna/klarnaPayLater",
      "leasing" : false,
      "name" : "Betaal achteraf binnen 30 dagen",
      "partiallyEligible" : false,
      "paymentMessage" : "discount 15%::5% Discount",
      "paymentMethodEn" : "Klarna paylater",
      "paymentModeType" : "NORMAL",
      "paymentPromoCode" : "DE_payment_percentage_discount_on_product_Hanh_1001::order_threshold_percentage_discount_TEST_KIM_220329",
      "paymentProvider" : "klarnaPayLater",
      "paymentStrategy" : "klarnaPaymentStrategy",
      "priority" : 0,
      "showPaymentModeForZeroTotal" : false,
      "zeroPaymentEligibility" : false
     }, {
      "code" : "nl-klarnaThreeInstallmentsPaymentMode",
      "dtmCode" : "klarnaThreeInstallments",
      "eligible" : false,
      "enabledForASM" : false,
      "hideCartTotalPriceOnPayment" : false,
      "hideFromPaymentPage" : false,
      "hideInPaymentModesListOnDuplicate" : false,
      "hideTermsAndConditionOnPayment" : false,
      "imageUrl" : "/medias/Klarna.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MnxpbWFnZS9wbmd8YURJeEwyaGhaQzg0T1RRME16YzNOVFl4TVRFNEwwdHNZWEp1WVM1d2JtY3w5M2Y5MzY4ZmQwNWQ1ZDZlMjc3YWJhOTUwZmUyZTlkNTI1MzFkNjlhN2UxMTVkYWRmMTc5MGNiYWMzNDM2YTU3",
      "includePath" : "/checkout/multi/payment-method/klarna/klarnaSliceByCard",
      "leasing" : false,
      "name" : "Betaal in 3 termijnen. Zonder rente",
      "partiallyEligible" : false,
      "paymentMessage" : "DISCOUNT20",
      "paymentMethodEn" : "Klarna ThreePay",
      "paymentModeType" : "NORMAL",
      "paymentPromoCode" : "EPP_NL_BS_Payment_promotion_KlarnaPayin3",
      "paymentProvider" : "klarnaSliceByCard",
      "paymentStrategy" : "klarnaPaymentStrategy",
      "priority" : 0,
      "showPaymentModeForZeroTotal" : false,
      "zeroPaymentEligibility" : false
     }, {
      "code" : "nl-rewardsPaymentMode",
      "dtmCode" : "rewards",
      "eligible" : false,
      "enabledForASM" : false,
      "hideCartTotalPriceOnPayment" : false,
      "hideFromPaymentPage" : false,
      "hideInPaymentModesListOnDuplicate" : false,
      "hideTermsAndConditionOnPayment" : false,
      "imageUrl" : "/medias/icon-samsung-rewards.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MXxpbWFnZS9wbmd8YUdJeEwyZ3lNUzg0T1RneU16ZzJNakV5T0RrMEwybGpiMjR0YzJGdGMzVnVaeTF5WlhkaGNtUnpMbkJ1Wnd8YjBkNmM5NDRhNmFiNTVlYzczN2JlZDUwZGM5M2EyYWViMzE4ZDdlMDM3ZmM0ODFlNTQyMTE5MmVmYWUyZDZhNQ",
      "includePath" : "/checkout/payment-method/rewardPayment",
      "leasing" : false,
      "name" : "Samsung Rewards Points",
      "partiallyEligible" : false,
      "paymentMethodEn" : "Samsung Rewards Points",
      "paymentModeType" : "NORMAL",
      "paymentProvider" : "samsungRewardPoints",
      "paymentStrategy" : "adyenSamsungPayPaymentFormStrategy",
      "priority" : 6,
      "showPaymentModeForZeroTotal" : false,
      "zeroPaymentEligibility" : false
     }, {
      "code" : "nl-santanderPayment",
      "dtmCode" : "santanderPayment",
      "eligible" : false,
      "enabledForASM" : false,
      "hideCartTotalPriceOnPayment" : false,
      "hideFromPaymentPage" : false,
      "hideInPaymentModesListOnDuplicate" : false,
      "hideTermsAndConditionOnPayment" : false,
      "imageUrl" : "/medias/santander.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE5NzJ8aW1hZ2UvcG5nfGFESXlMMmd6TXk4NU9EY3dNekF3T0RNNU9UWTJMM05oYm5SaGJtUmxjaTV3Ym1jfDkyZTgyYmZjZTUyYjQwMzk3NmI5MTQyMTllZmI1Y2NiZTlhY2RjZGU1ZmI4NjhkOTAyNzIwNjg0YTEzYTE0MTI",
      "includePath" : "/checkout/multi/payment-method/nlsantander",
      "leasing" : true,
      "name" : "Financiering",
      "partiallyEligible" : false,
      "paymentMethodEn" : "Santander Consumet Finance",
      "paymentModeType" : "NORMAL",
      "paymentProvider" : "nlsantander",
      "paymentStrategy" : "santanderPaymentStrategy",
      "priority" : 0,
      "showPaymentModeForZeroTotal" : false,
      "zeroPaymentEligibility" : false
     } ]
   },
   "picture" : {
     "galleryIndex" : 0,
     "imageType" : "PRIMARY",
     "url" : "https://images.samsung.com/is/image/samsung/p6pim/nl/2302/gallery/nl-galaxy-s23-s918-sm-s918bzkpeub-534814373?$ORIGIN_PNG$"
   },
   "price" : {
     "additionalPriceCurrencies" : [ ],
     "conversion" : 1.0,
     "currencyIso" : "EUR",
     "formattedValue" : "€ 1826,25",
     "priceType" : "BUY",
     "value" : 1826.25
   },
   "priceInfos" : [ {
     "exVatPrice" : {
      "additionalPriceCurrencies" : [ ],
      "conversion" : 1.0,
      "currencyIso" : "EUR",
      "formattedValue" : "€ 661,16",
      "priceType" : "BUY",
      "value" : 661.16
     },
     "prices" : [ {
      "additionalPriceCurrencies" : [ ],
      "conversion" : 1.0,
      "currencyIso" : "EUR",
      "formattedValue" : "€ 800,-",
      "priceType" : "SPECIAL",
      "value" : 800.0
     }, {
      "additionalPriceCurrencies" : [ ],
      "conversion" : 1.0,
      "currencyIso" : "EUR",
      "formattedValue" : "€ 1826,25",
      "priceType" : "RRP",
      "value" : 1826.25
     } ],
     "userType" : "Guest"
   } ],
   "promotionPrice" : {
     "additionalPriceCurrencies" : [ ],
     "conversion" : 1.0,
     "currencyIso" : "EUR",
     "formattedValue" : "€ 800,-",
     "priceType" : "BUY",
     "value" : 800.0
   },
   "purchasable" : true,
   "salesStatus" : "PURCHASABLE",
   "salesType" : "GENERAL",
   "savingInformation" : "(Van <del>€ 1826,25</del>)",
   "shippingETAInformation" : "",
   "stock" : {
     "stockLevelStatus" : "inStock"
   },
   "supportedAvailableServices" : [ ],
   "taxInfos" : [ {
     "absolute" : true,
     "code" : "nl-copy-tax",
     "isocode" : "EUR",
     "value" : 5.3
   }, {
     "absolute" : false,
     "code" : "nl-vat-tax",
     "value" : 21.0
   } ],
   "tieredPrices" : [ {
     "additionalPriceCurrencies" : [ ],
     "conversion" : 1.0,
     "currencyIso" : "EUR",
     "formattedValue" : "€ 800,-",
     "minQuantity" : 1,
     "priceType" : "BUY",
     "value" : 800.0
   } ],
   "url" : "/nl/Telecom/HPP/Galaxy-S23-Ultra-%28Online-Exclusive%29/p/SM-S918BZKPEUB",
   "vatEligible" : false
  }, {
   "addToCartOption" : "CAN_ADD_TO_CART",
   "aemAdditionalInfoTypes" : [ ],
   "availableForPickup" : false,
   "availableServices" : [ ],
   "baseProduct" : "SM-S918B",
   "benefits" : [ ],
   "categories" : [ {
     "code" : "MO",
     "features" : [ ],
     "image" : {
     },
     "name" : "Mobile",
     "order" : "null",
     "priority" : 0,
     "sequence" : 0,
     "serviceSku" : false,
     "unavailable" : false,
     "url" : "/Products/Mobile/c/MO"
   }, {
     "code" : "G1",
     "features" : [ ],
     "image" : {
     },
     "name" : "HPP",
     "order" : "null",
     "priority" : 0,
     "sequence" : 0,
     "serviceSku" : false,
     "unavailable" : false,
     "url" : "/Telecom/HPP/c/G1"
   } ],

nord vpnnord vpn
Ad