Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
a year ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
{
  "NrSprawy":"Km 1/15",
  "DataWydaniaPostanowienia":"2022-01-01 10:23:30",
  "RodzajPostanowienia":5,
  "ZwrotTytulu":true,
  "SprawaEPU":true,
  "RowneZnaczki":true,
  "Wzmianka":true,
  "Uchylenia":{
   "NadplataPodatku":[
     "Naczelnik US w Zabrzu"
   ],
   "RentaEmerytura":[
     "ZUS Oddział w Zabrzu"
   ],
   "Wierzytelnosc":[
     "Amber Gold",
     "OLT Express"
   ],
   "Wynagrodzenie":[
     "Żabka",
     "Catobe"
   ],
   "Zasilek":[
     "ZUS Oddział w Zabrzu"
   ]
  },
  "DluznikOplatyPobrane":{
   "art_27_ust_1":10,
   "art_27_ust_2":20
  },
  "DluznikMinimalaOplata":{
   "art_27_ust_1":100,
   "art_27_ust_2":200
  },
  "WplatyWierzyciela":[
   {
     "nazwa":"Prokura",
     "pesel":"123",
     "nip":"123",
     "regon":"123",
     "krs":"123",
     "WplataNaWg":56.47,
     "WplataNaOe":150.00
   },
   {
     "nazwa":"Kruk",
     "pesel":"5647",
     "nip":"5647",
     "regon":"5647",
     "krs":"5647",
     "WplataNaWg":56.47,
     "WplataNaOe":150.00
   }
  ]
}