Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
1.6 kB
5
Indexable
Never
#funkcja tworząca zamek
#minimalna długość murów to 20 przy mniejszych wartościach schody nie generują się poprawnie
#liczba określająca długość murów musi być PARZYSTA żeby wierzchołki się poprawnie wygenerowały
#zalecana wysokość muru to 4, tylko wtedy creppery będą mogły się aktywować i wybuchnąć

def zamekKonstruktor(mur,wysokosc):
  dlMuru = mur
  dlMuruKopia = dlMuru / 2
  wysokoscMuru = wysokosc
  builder.teleport_to(pos(-5, 0, 5))
  builder.set_origin()
  builder.mark()
  i = 0
  #pętla tworząca 3 warstwowe mury dookoła gracza
  while i < 3:
    j = 0
    while j < 4:
      builder.move(FORWARD, dlMuru)
      builder.raise_wall(MOSSY_STONE_BRICKS, wysokoscMuru)
      builder.turn(RIGHT_TURN)
      j += 1
    dlMuru += -2
    builder.move(RIGHT, 1)
    builder.move(FORWARD, 1)
    builder.mark()
    i += 1
  builder.move(UP, wysokoscMuru - 1)
  builder.face(WEST)
  builder.move(BACK, 15)
  builder.mark()
  i = 0
  #pętla tworząca schody
  while i < wysokoscMuru - 1:
    builder.shift(1, -1, 0)
    builder.line(STONE_BRICK_STAIRS)
    i += 1
  builder.teleport_to_origin()
  builder.move(UP, wysokoscMuru)
  builder.face(NORTH)
  builder.mark()
  i = 0
  #pętla tworząca wierzchołki
  while i < 4:
    j = 0
    while j < dlMuruKopia:
      builder.place(SEA_LANTERN)
      builder.move(FORWARD, 2)
      j += 1
    builder.turn(RIGHT_TURN)
    i += 1
player.on_chat("zamek", zamekKonstruktor)