Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.1 kB
3
Indexable
Never
function tıklamaFonksiyonu(selector) {
 var buton = document.querySelector(selector);

 if (buton) {
  buton.click();
  console.log('Butona tıklandı:', selector);
 } else {
  console.error('Buton bulunamadı:', selector);
 }
}

// Belirtilen butonları içeren bir dizi
var butonlar = [
 "#rallyPointFarmList > div:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div > div.farmListHeader > button",
 "#rallyPointFarmList > div:nth-child(1) > div:nth-child(3) > div > div.farmListHeader > button",
 "#rallyPointFarmList > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > div > div.farmListHeader > button",
 "#rallyPointFarmList > div:nth-child(1) > div:nth-child(5) > div > div.farmListHeader > button",
 "#rallyPointFarmList > div:nth-child(2) > div.dropContainer > div > div.farmListHeader > button"
];

// İlk tıklama anı
butonlar.forEach(function (selector) {
 tıklamaFonksiyonu(selector);
});

// Belirli aralıklarla tıklama fonksiyonunu çağırmak için setInterval kullanılır
setInterval(function() {
 butonlar.forEach(function (selector) {
  tıklamaFonksiyonu(selector);
 });
}, 3 * 60 * 1000); // 3 dakika (milisaniye cinsinden)
Leave a Comment