Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
20 days ago
2.6 kB
1
Indexable
Never
<?php

// XML verisini çek
$xml_url = 'https://cdn1.xmlbankasi.com/p1/gumush/image/data/xml/gumush.xml';
$xml_content = file_get_contents($xml_url);

// SimpleXML ile veriyi ayrıştır
$xml = simplexml_load_string($xml_content);

// Yeni bir XML oluştur
// Yeni bir XML oluştur
$new_xml = new SimpleXMLElement('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Products></Products>');

// Verileri döngü ile işle ve yeni XML'e ekle
foreach ($xml->Product as $product) {
  $new_product = $new_xml->addChild('Product');
  $new_product->addChild('urunler', $product->urunler);
  $new_product->addChild('Product_id', $product->Product_id);
  $new_product->addChild('Name', $product->Name);
  
	// mainCategory, category ve subCategory verilerini XML uyumlu hale getirerek categoryPath oluşturun
  $mainCategory = htmlspecialchars((string)$product->mainCategory, ENT_XML1, 'UTF-8');
  $category = htmlspecialchars((string)$product->category, ENT_XML1, 'UTF-8');
  $subCategory = htmlspecialchars((string)$product->subCategory, ENT_XML1, 'UTF-8');

  $categoryPath = $mainCategory . ' > ' . $category;
  if (!empty($subCategory)) {
    $categoryPath .= ' > ' . $subCategory;
  }
  $new_product->addChild('categoryPath', $categoryPath);
	
	$new_product->addChild('Price', $product->Price);
  $new_product->addChild('Price2', $product->Price2);
  $new_product->addChild('CurrencyType', $product->CurrencyType);
  $new_product->addChild('Tax', $product->Tax);
  $new_product->addChild('Stock', $product->Stock);
  $new_product->addChild('Brand', $product->Brand);
  $new_product->addChild('Image1', $product->Image1);
  $new_product->addChild('Image2', $product->Image2);
  $new_product->addChild('Image3', $product->Image3);
  $new_product->addChild('Image4', $product->Image4);
  $new_product->addChild('Image5', $product->Image5);

  // category öğesini düzenle
// $new_product->category = htmlspecialchars($new_product->category, ENT_XML1);

// Description öğesini düzenle
// $new_product->Description = htmlspecialchars($new_product->Description, ENT_XML1);

// Description içeriğini eklerken CDATA kullanarak HTML kodlarını koru
  $description = $new_product->addChild('Description');
  $description->addChild('![CDATA[' . $product->Description . ']]');

// $new_product->addChild('Description', $new_product->Description);
}

// XML dosyasını kaydet
$new_xml->asXML('yeni_veri.xml');

// Yeni XML'i ekrana bastırmak için
header('Content-Type: text/xml');
echo $new_xml->asXML();
?>