Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <unistd.h> // Dla funkcji usleep()

// Funkcja do wyświetlania liczby binarnej
void printBinary(unsigned char n) {
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
    if (n & (1 << i))
      printf("1");
    else
      printf("0");
  }
  printf("\n");
}

int main() {
  unsigned char snake = 0b00000111; // Początkowa pozycja węża na polu 8-bitowym
  int direction = 1; // Kierunek poruszania się węża: 1 - w prawo, -1 - w lewo

  while (1) { // Pętla nieskończona
    // Wyświetlenie pozycji węża na 8-bitowym polu
    printBinary(snake);

    // Odbijanie węża, gdy dotrze do krawędzi
    if ((snake == 0b00000111 && direction == -1) || (snake == 0b11100000 && direction == 1))
      direction *= -1;

    // Przesunięcie węża w prawo lub lewo w zależności od kierunku
    snake = (direction == 1) ? (snake << 1) : (snake >> 1);

    // Opóźnienie, aby ruch był widoczny
    usleep(500000); // 500000 mikrosekund = 0.5 sekundy
  }

  return 0;
}
Leave a Comment