Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
8 days ago
8.2 kB
3
Indexable
Never
import openpyxl

# List of astronomical terms starting with "S" (0 to 100)
astro_terms_S = [
  ("Satellite", "Vệ tinh", "Vật thể quay quanh một hành tinh hoặc ngôi sao."),
  ("Saturn", "Sao Thổ", "Hành tinh thứ sáu trong Hệ Mặt Trời, nổi tiếng với hệ thống vành đai."),
  ("Schwarzschild Radius", "Bán kính Schwarzschild", "Bán kính tới hạn mà tại đó lực hấp dẫn của một vật thể sẽ ngăn chặn ánh sáng thoát ra ngoài."),
  ("Scintillation", "Lấp lánh", "Hiện tượng thay đổi nhanh chóng độ sáng của sao do sự nhiễu loạn khí quyển."),
  ("Seyfert Galaxy", "Thiên hà Seyfert", "Một loại thiên hà hoạt động với hạt nhân sáng bất thường."),
  ("Singularity", "Điểm kỳ dị", "Điểm trong không gian-thời gian có mật độ và độ cong vô hạn."),
  ("Solar Cycle", "Chu kỳ Mặt Trời", "Chu kỳ khoảng 11 năm của hoạt động từ tính và số lượng vết đen trên Mặt Trời."),
  ("Solar Flare", "Bùng phát Mặt Trời", "Sự phun trào năng lượng từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Solar Wind", "Gió Mặt Trời", "Dòng hạt mang điện phát ra từ tầng ngoài cùng của Mặt Trời."),
  ("Solstice", "Chí điểm", "Thời điểm trong năm khi Mặt Trời đạt độ cao cực đại hoặc cực tiểu trên bầu trời."),
  ("Spectroscopy", "Phổ học", "Phương pháp phân tích ánh sáng phát ra hoặc hấp thụ bởi các vật thể."),
  ("Spectral Type", "Loại phổ", "Phân loại sao dựa trên đặc điểm quang phổ của chúng."),
  ("Star Cluster", "Cụm sao", "Nhóm sao có quan hệ hấp dẫn lẫn nhau."),
  ("Stellar Evolution", "Tiến hóa sao", "Quá trình thay đổi của một ngôi sao qua các giai đoạn khác nhau trong đời."),
  ("Stellar Parallax", "Thị sai sao", "Sự thay đổi vị trí tương đối của ngôi sao khi quan sát từ hai điểm khác nhau trên quỹ đạo Trái Đất."),
  ("Supernova", "Siêu tân tinh", "Vụ nổ mạnh mẽ khi một ngôi sao lớn chết."),
  ("Synchrotron Radiation", "Bức xạ Synchrotron", "Bức xạ phát ra khi các hạt mang điện chuyển động gần tốc độ ánh sáng trong từ trường."),
  ("Syzygy", "Giao hội", "Sự thẳng hàng của ba thiên thể trong hệ thống hấp dẫn."),
  ("Sunspot", "Vết đen Mặt Trời", "Vùng tối hơn và lạnh hơn trên bề mặt Mặt Trời."),
  ("Solar Nebula", "Tinh vân Mặt Trời", "Đám mây khí và bụi tạo thành Hệ Mặt Trời."),
  ("Space Probe", "Tàu thăm dò không gian", "Tàu vũ trụ không có người lái dùng để nghiên cứu không gian."),
  ("Spiral Galaxy", "Thiên hà xoắn ốc", "Thiên hà có cấu trúc xoắn ốc, bao gồm cả Dải Ngân Hà."),
  ("Saros Cycle", "Chu kỳ Saros", "Chu kỳ khoảng 18 năm 11 ngày dùng để dự đoán nhật thực và nguyệt thực."),
  ("Spectral Line", "Vạch phổ", "Đường trong quang phổ do sự hấp thụ hoặc phát xạ của ánh sáng tại các bước sóng cụ thể."),
  ("Standard Candle", "Nến chuẩn", "Vật thể thiên văn với độ sáng tuyệt đối đã biết, dùng để đo khoảng cách trong vũ trụ."),
  ("Supergiant", "Siêu khổng lồ", "Loại sao có kích thước và độ sáng lớn gấp nhiều lần Mặt Trời."),
  ("Solar Mass", "Khối lượng Mặt Trời", "Đơn vị đo khối lượng bằng khối lượng của Mặt Trời."),
  ("Solar System", "Hệ Mặt Trời", "Hệ thống bao gồm Mặt Trời và các thiên thể quay quanh nó."),
  ("Star Formation", "Sự hình thành sao", "Quá trình hình thành ngôi sao từ các đám mây khí và bụi."),
  ("Spectrograph", "Máy đo phổ", "Thiết bị phân tích ánh sáng thành các thành phần phổ của nó."),
  ("Space-Time", "Không-thời gian", "Khái niệm trong thuyết tương đối miêu tả không gian và thời gian như một thực thể duy nhất."),
  ("Stellar Wind", "Gió sao", "Dòng hạt mang điện phát ra từ ngôi sao."),
  ("Subgiant", "Sao bán khổng lồ", "Ngôi sao đang trong giai đoạn tiến hóa giữa sao chính dãy và sao khổng lồ."),
  ("Solar Constant", "Hằng số Mặt Trời", "Lượng năng lượng Mặt Trời nhận được trên một đơn vị diện tích tại khoảng cách một đơn vị thiên văn."),
  ("Surface Gravity", "Trọng lực bề mặt", "Lực hấp dẫn tác động trên bề mặt của một thiên thể."),
  ("Sidereal Day", "Ngày sao", "Thời gian Trái Đất quay một vòng đầy đủ so với các ngôi sao cố định."),
  ("Stellar Nucleosynthesis", "Quá trình tổng hợp hạt nhân sao", "Quá trình hình thành các nguyên tố nặng hơn trong lõi sao."),
  ("Super Earth", "Siêu Trái Đất", "Hành tinh ngoài hệ mặt trời có khối lượng lớn hơn Trái Đất nhưng nhỏ hơn các hành tinh băng khổng lồ."),
  ("Synchronous Rotation", "Quay đồng bộ", "Hiện tượng một vật thể quay với chu kỳ bằng với chu kỳ quỹ đạo của nó quanh một thiên thể khác."),
  ("Solar Observing Satellite", "Vệ tinh quan sát Mặt Trời", "Vệ tinh thiết kế để quan sát và nghiên cứu Mặt Trời."),
  ("Starburst Galaxy", "Thiên hà bùng nổ sao", "Thiên hà có tốc độ hình thành sao cao bất thường."),
  ("Solar Minimum", "Cực tiểu Mặt Trời", "Giai đoạn ít hoạt động từ tính nhất trong chu kỳ Mặt Trời."),
  ("Solar Maximum", "Cực đại Mặt Trời", "Giai đoạn hoạt động từ tính mạnh nhất trong chu kỳ Mặt Trời."),
  ("Spaghettification", "Hiện tượng mì sợi", "Hiện tượng vật thể bị kéo dãn thành sợi dài khi rơi vào lỗ đen."),
  ("Spherical Aberration", "Quang sai cầu", "Hiện tượng quang sai do các tia sáng không hội tụ tại một điểm."),
  ("Stellar Magnetism", "Từ tính sao", "Từ trường tồn tại trên bề mặt hoặc xung quanh ngôi sao."),
  ("Star System", "Hệ sao", "Hệ thống gồm một hoặc nhiều ngôi sao và các thiên thể quay quanh chúng."),
  ("Solar Dynamics Observatory", "Đài quan sát động lực học Mặt Trời", "Nhiệm vụ của NASA để nghiên cứu Mặt Trời."),
  ("Solar Corona", "Vầng hào quang Mặt Trời", "Lớp khí nóng bên ngoài của Mặt Trời."),
  ("Space Weather", "Thời tiết không gian", "Các điều kiện môi trường trong không gian ảnh hưởng đến Trái Đất và các hoạt động không gian."),
  ("Star Gate", "Cổng sao", "Khái niệm lỗ sâu nối hai điểm trong không gian-thời gian."),
  ("Solar Prominence", "Nổi bật Mặt Trời", "Đám mây khí lớn bùng ra từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Saros", "Saros", "Chu kỳ khoảng 18 năm 11 ngày dùng để dự đoán nhật thực và nguyệt thực."),
  ("Stellar Spectrum", "Phổ sao", "Phổ ánh sáng phát ra từ một ngôi sao."),
  ("Subdwarf", "Sao lùn phụ", "Ngôi sao có độ sáng và nhiệt độ thấp hơn các sao lùn thông thường."),
  ("Star Gate", "Cổng sao", "Khái niệm lỗ sâu nối hai điểm trong không gian-thời gian."),
  ("Solar Luminosity", "Độ sáng Mặt Trời", "Tổng năng lượng phát ra từ Mặt Trời trong một giây."),
  ("Supernova Remnant", "Tàn dư siêu tân tinh", "Mảnh vỡ còn lại sau vụ nổ siêu tân tinh."),
  ("Solar Flare", "Bùng phát Mặt Trời", "Sự phun trào năng lượng từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Stellar Remnant", "Tàn dư sao", "Vật thể còn lại sau khi một ngôi sao kết thúc vòng đời."),
  ("Solar Energy", "Năng lượng Mặt Trời", "Năng lượng được tạo ra từ ánh sáng và bức xạ Mặt Trời."),
  ("Sunyaev-Zeldovich
Leave a Comment