Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
7.2 kB
2
Indexable
Never
import numpy as np
import random
class dogrusal():
  
  def ileri (self,deger):
    return deger
  def geri(self,deger):
    return 1

class Sigmoid():
  
  def ileri(self,deger):
    a= 1/(1+(np.exp(-deger)))
    return a
  
  def geri(self,deger):
    b = self.ileri(deger)*(1-self.ileri(deger))
    return b

    class RELU():
  
  def ileri(self,deger):
    return max(0,deger)
  
  def geri(self,deger):
    return 1 if deger>0 else 0

class Noron():
    def __init__(self,agirlik=None):
      self.a =0
      self.sabit=0
      self.w =agirlik if agirlik!=None else random.randint(0, 1000)/1000
      
    
    def toplamFonksiyonu(self,dizi,agirlik,bias):
      array = np.array(dizi)
      ayarlanmisArray =agirlik*array + bias
      return ayarlanmisArray.sum()
    
    def ileri(self,girisDegerleri,aktivasyonFonksiyonu):
      self.a+=1
      self.toplanmisGiris=np.array(girisDegerleri).sum()
      self.aktivasyonFonksiyonu=aktivasyonFonksiyonu.ileri
      #Ağırlığımız 0-1 arasına sıkıştırdık :

      #Gelen bilgileri topladığımız yer.
      self.toplam = self.toplamFonksiyonu(girisDegerleri,self.w,self.sabit)
      #print(self.toplam)
      self.cikis = self.aktivasyonFonksiyonu(self.toplam)
      return self.cikis
    def f():
  x=[]
  y=[]
  for i in range(10000):
    x.append([i])
    y.append(4*i+10)
  return x,y
    
class YapaySinirAgi():

  #Ağ yapısı class'ının yapıcı fonksiyonu :
  def __init__(self,katmanAktivasyonFonksiyonlari,elemanSayilari =[]):
    # self.a =[]
    # a =5
    #Her katmanın aktivasyon fonksiyonunu tuttuğumuz yer :
    self.katmanAktivasyonFonksiyonlari=katmanAktivasyonFonksiyonlari
    
    #Katmanların içindeki Nöron sayısını tuttuğumuz dizi :
    self.elemanSayilari=elemanSayilari
    
    # Katmanlardaki nöronların a değerlerini bu dizide tutuyoruz :
    self.katmanlardanCikanDegerler = [[0 for i in range(sayi)] for sayi in elemanSayilari]
    
    #Biz giriş değeri olarak katmandaki nöron sayılarını veriyoruz. Kendisi katman sayısını çıkarıyor.
    self.katmanSayisi=len(elemanSayilari)
    #Her bir nöronun içindeki duyarlılık.
    self.duyarliliklar =[[[] for i in range(sayi)] for sayi in elemanSayilari]


    self.agYapisi =[]
    for katman in range(len(elemanSayilari)):
      random.seed(katman)
      self.ag =[]
      for i in range(int(elemanSayilari[katman])):
        self.ag.append(Noron())
      self.agYapisi.append(self.ag)
  
  def ileriYayilim(self,giris,istenilenCikis=None):
    
    self.giris =giris
    for i,katman in enumerate(self.agYapisi):
      temp =[]
      for noron in katman:
        temp.append(noron.ileri(giris,self.katmanAktivasyonFonksiyonlari[i]))
      giris =[]
      giris=temp
      self.katmanlardanCikanDegerler[i]=giris
      #print(self.katmanlardanCikanDegerler[i])
      temp =[]
    if istenilenCikis==None:  
      return giris
    else:
      self.hata = (np.array(giris)-np.array(istenilenCikis))

      return giris
  
  
  
  def geriYayilim(self,X,Y,ogrenmeOrani = 0.01,epochSayisi=1):
    for epoch in range(epochSayisi):

      for indis in range(len(X)):
        x=X[indis]
        y=Y[indis]
        ilkIleriYayilim = self.ileriYayilim(x,y) 
        for ilkTurev in range(len(self.duyarliliklar[-1])):
          self.duyarliliklar[-1][ilkTurev].append((self.hata[ilkTurev])*self.katmanAktivasyonFonksiyonlari[-1].geri(self.agYapisi[-1][ilkTurev].toplam))
          
          #self.bKismiTurevler[-1][ilkTurev]=(self.hata[ilkTurev])*self.katmanAktivasyonFonksiyonlari[-1].geri(self.agYapisi[-1][ilkTurev].toplam)
          #self.agYapisi[-1][ilkTurev].w-=self.wKismiTurevler[-1][ilkTurev]*ogrenmeOrani
        
        #Çıkış katmanın duyarlılığını hesapladığımız için onu tekrar hesaplamaya gerek yok.
        # burada index olarak n-2. indexten başlayıp 0'a kadar gidiyoruz :
        for i in range(self.katmanSayisi-2,-1,-1):
          
          #Burayı katmanın içindeki nöron kadar döndürüyoruz. Çünkü her bir nöronun duyarlılığını hesaplayacağız.
          for j in range(len(self.agYapisi[i])):
            #Kendisinden sonraki katmanın eleman sayısını kadar döndürüyoruz. Çünkü o katmandaki nöron sayısı kadar elimizde türev değerimiz olacak.
            
            for k in range(len(self.agYapisi[i+1])):
              for b in range(len(self.duyarliliklar[i+1][k])):
                #print('a')
                #print(self.wKismiTurevler)
                self.duyarliliklar[i][j].append(self.duyarliliklar[i+1][k][b]*self.agYapisi[i+1][k].w*self.katmanAktivasyonFonksiyonlari[i].geri(self.agYapisi[i][j].toplam))
  
      
        
        
        
        # Duyarlılık değerlerimizi hesapladık. Şimdi bu değerlerle ağırlıklarımızı güncelleştirme zamanı :
      
        for katman in range(self.katmanSayisi):
          for noron in range(len(self.agYapisi[katman])):
            for duyarlilik in self.duyarliliklar[katman][noron]:
              if katman !=0:
                delW=duyarlilik*self.agYapisi[katman][noron].toplanmisGiris
              else:
                delW=duyarlilik*self.agYapisi[katman][noron].toplanmisGiris

              #O
              print(ogrenmeOrani*delW)
              self.agYapisi[katman][noron].w-=ogrenmeOrani*delW
              self.agYapisi[katman][noron].sabit-=ogrenmeOrani*duyarlilik
              
        self.duyarliliklar =[[[] for i in range(sayi)] for sayi in self.elemanSayilari]
    


def main():
  x,y=f()
  model = YapaySinirAgi([Sigmoid(),Sigmoid(),RELU()],[1,2,1])
  #print(model.ileriYayilim([4,5,6]))
  model.geriYayilim(x,y,epochSayisi=10)
  #print(model.wKismiTurevler[-1])
  print(model.ileriYayilim([4]))
  print(model.ileriYayilim([7]))
  print(model.ileriYayilim([500]))
  
  while True:
    x=int(input('Bir değer gir -> '))
    print(f'tahmin değeriniz -> {model.ileriYayilim(x)}')
    print(model.agYapisi[-1][0].sabit)
  

  
  
    
  #print(model.agYapisi[-3][1].w)
  

if __name__=='__main__':
  main()