Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
562 B
6
Indexable
Never
# Ćwiczenie 2 
# Funkcje zmieniajace ustawienia rozgrywki(gameplay)
# Tryb gry survival i opcje 

# zmienna gracza na potrzeby cwiczenia
gracz = mobs.target(NEAREST_PLAYER)
# funkcja zmieniajaca tryb gry na survival
def survival():
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, gracz) # zmienam tryb na survival
  #daje graczowi miecz 
  mobs.give(gracz, DIAMOND_SWORD, 1)
  # daje graczowi siekierke 
  mobs.give(gracz, DIAMOND_AXE, 1) 
  gameplay.time_set(DayTime.NIGHT) # zmienam czas gry na noc 
# podpinam funkcje do czatu 
player.on_chat("sr", survival)