Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
2 years ago
3.4 kB
7
Indexable
Never
-- Odwołanie do folderu z przyciskami do Tycoona

-- Odwołanie do folderu z zakupami do Tycoona

-- Utworzenie magazynu do przechowywania 
-- niezakupionych elementów do Tycoona
-- Tego rodzaju tablicę, można wyobrazić sobie
-- jako pudełko z szufladkami, do którego można 
-- umieszczać elementy, a następnie gdy ich potrzebujemy
-- wyciągać za pomocą polecenia: magazyn[nazwa]

-- Funkcja, która ukrywa podany przycisk

  -- Wyłączenie opcji wykrywania dotknięcia

  -- Ustawienie przezroczystości na 1


 -- Funkcja, która odkrywa podany przycisk

  -- Włączenie opcji wykrywania dotknięcia

  -- Ustawienie przezroczystości na 0


 -- Funkcja, która ustawia nowy przycisk

 
  -- Tworzymy zmienną do przechowywania tymczasowo zakupu

  -- Zmienna nazwa będzie przechowywać nazwę przycisku

  -- Jeżeli w folderze zakupy zostanie znaleziony element,
  -- który będzie miał taką samą nazwę jak nazwa przycisku, wtedy

    -- Do zmiennej zakup przypisujemy element z folderu zakupy 

    -- Następnie do magazynu wędruje klon elementu zakup

    -- Zakup zostaje zniszczony, co spowoduje, że nie będzie 
    -- widoczny w naszym Tycoonie, tylko ukryty w magazynie

   -- W przeciwnym wypadku, jeżeli wybrany zakup nie zostanie znaleziony
    -- W oknie output pojawi się ostrzeżenie, że np. Brakuje zakupu: 5
  
  
 
  -- Jeżeli nazwa przycisku nie jest 1 to ukrywamy podany przycisk
  -- Ta instrukcja warunkowa pozwoli pokazać pierwszy przycisk
  -- od którego gracz będzie zaczynał swoją rozgrywkę 
  
 
  -- Aktywacja zdarzenia dotknięcia innego obiektu z przyciskiem
  -- hit - jest to element, który dotknie przycisk
  
     -- może to być każda część występująca na świecie
     -- dlatego poniżej szukamy gracza po jego nazwie
     -- czyli rodzica obiektu, który dotknął przycisk
     -- ponieważ dzieci modelu postaci mogą dotknąć przycisk, 
  
    -- Jeżeli gracz został znaleziony, co oznacza, że to on dotknął przycisk 
  
 	 -- Tworzymy kolejną zmienną zakup,
	 -- do której wrzucamy element do zakupu z magazynu
  
      -- Jeżeli zakup został prawidłowo znaleziony w magazynie
  
	   -- Ustawiamy rodzina zakupu na folder zakupy,
        -- co spowoduje, że dany zakup pojawi się w grze
        
 
	-- Tworzymy pętle for, która wykona się tyle razy
	-- ile będzie znajdowało się elementów w przycisku
     
	   -- Jeżeli element ma nazwę Kolejny
	   -- to oznacza, że po tym przycisku ma się pojawić kolejny przycisk
        
	     -- informacja o nazwie przycisku, który odkrywamy
	     -- znajduje się w wartości obiektu element pod nazwą Kolejny
          
	    -- Jeżeli przycisk do odkrycia został znaleziony
          
		 -- Uruchamiamy funkcję odkryjPrzycisk
            
           -- w przeciwnym razie
		 -- W oknie output pojawi się ostrzeżenie, że np. Brakuje przycisku: 3
            
 
	 -- W tym miejscu usuwamy dany przycisk z gry
      
-- Kiedy gracz zostanie dodany wykonaj funkcję 

  -- Tworzymy pętle for, która wykona się tyle razy
  -- ile będzie znajdowało się przycisków w folderze z przyciskami

    -- Uruchamiamy funkcję nowyPrzycisk