Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
12 kB
2
Indexable
Never
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using ShoppingApp.Core;
using ShoppingApp.Entity.Concrete.Identity;
using ShoppingApp.Web.EmailServices.Abstract;
using ShoppingApp.Web.Models.Dtos;

namespace ShoppingApp.Web.Controllers
{
  [AutoValidateAntiforgeryToken]
  public class AccountController : Controller
  {
    private readonly UserManager<User> _userManager;
    private readonly SignInManager<User> _signInManager;
    private readonly IEmailSender _emailSender;

    public AccountController(UserManager<User> userManager, SignInManager<User> signInManager, IEmailSender emailSender)
    {
      _userManager = userManager;
      _signInManager = signInManager;
      _emailSender = emailSender;
    }
    public IActionResult Login(string returnUrl=null)
    {
      return View(new LoginDto { ReturnUrl=returnUrl});
    }
    [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> Login(LoginDto loginDto)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        var user = await _userManager.FindByEmailAsync(loginDto.Email);
        if (user==null)
        {
          ModelState.AddModelError("", "Böyle bir kullanıcı bulunamadı!");
          return View(loginDto);
        }

        if (!await _userManager.IsEmailConfirmedAsync(user))
        {
          TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Bilgi", "Hesabınız onaylanmamış. Lütfen mailinize gelen onay linkine tıklayarak, hesabınızı onaylayınz.", "warning");
          return View(loginDto);
          //ÖDEV: Eğer hesap onaylı değilse burada kullanıcıya "Onay linki gönder" şeklinde bir buton gözüksün. Ve bu butona basıldığında tekrar onay maili yollansın.
        } 

        var result = await _signInManager.PasswordSignInAsync(user, loginDto.Password, true, true);
        if (result.Succeeded)
        {
          return Redirect(loginDto.ReturnUrl ?? "~/");
        }
        ModelState.AddModelError("", "Email adresi ya da parola hatalı!");
      }
      return View(loginDto);
    }
    public IActionResult Register()
    {
      return View();
    }
    [HttpPost]
    //[ValidateAntiForgeryToken]//İlgili cookienin sadece ait olduğu tarayıcı tarafından gönderilmesi halinde geçerli olmasını sağlar.
    public async Task<IActionResult> Register(RegisterDto registerDto)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        var user = new User
        {
          FirstName = registerDto.FirstName,
          LastName = registerDto.LastName,
          UserName = registerDto.UserName,
          Email = registerDto.Email
        };
        var result = await _userManager.CreateAsync(user, registerDto.Password);
        if (result.Succeeded)
        {
          //Generate token(mail onayı için)
          var tokenCode = await _userManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user);
          var url = Url.Action("ConfirmEmail", "Account", new
          {
            userId = user.Id,
            token = tokenCode
          });
          Console.WriteLine(url);
          //Mailin gönderilme, onaylanma vs
          await _emailSender.SendEmailAsync(user.Email, "ShoppingApp Hesap Onaylama", $"<h1>Merhaba</h1><br><p>Lütfen hesabınızı onaylamak için aşağıdaki linke tıklayınız.</p><a href='https://localhost:7215{url}'>Onay linki</a>");
          TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Bilgi", "Lütfen mail hesabınızı kontrol edin. Gelen linki tıklayarak, hesabınızı onaylayın.", "warning");
          return RedirectToAction("Login","Account");
        }
      }
      ModelState.AddModelError("", "Bilinmeyen bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz");
      return View(registerDto);
    }
    public async Task<IActionResult> Logout()
    {
      await _signInManager.SignOutAsync();
      return RedirectToAction("Index", "Home");
    }
    public async Task<IActionResult> ConfirmEmail(string userId, string token)
    {
      if (userId==null || token == null)
      {
        TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Hata", "Geçersiz token ya da user bilgisi.", "danger");
        return View();
      }
      var user = await _userManager.FindByIdAsync(userId);
      if (user != null)
      {
        var result = await _userManager.ConfirmEmailAsync(user, token);
        if (result.Succeeded)
        {
          TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Başarılı", "Hesabınız başarıyla onaylandı. Giriş yapabilirsiniz.", "success");
          return RedirectToAction("Login","Account");
        }
        
      }
      TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Hata", "Bir sorun oluştu ve hesabınız onaylanmadı. Lütfen admin ile iletişime geçiniz.", "danger");
      return View();
    }
    public IActionResult ForgotPassword()
    {
      return View();
    }
    [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> ForgotPassword(string email)
    {
      if (String.IsNullOrEmpty(email))
      {
        TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Hata", "Lütfen mail adresinizi eksiksiz bir şekild giriniz.", "danger");
        return View();
      }
      var user = await _userManager.FindByEmailAsync(email);
      if (user == null)
      {
        TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Hata", "Böyle kayıtlı bir mail adresi bulunamadı. Lütfen kontrol ederek, yeniden deneyiniz.", "danger");
        return View();
      }
      var tokenCode = await _userManager.GeneratePasswordResetTokenAsync(user);
      var url = Url.Action("ResetPassword", "Account", new
      {
        userId = user.Id,
        token=tokenCode
      });
      await _emailSender.SendEmailAsync(
        email,
        "ShoppingApp Şifre Sıfırlama Linki",
        $"Lütfen parolanızı yenilemek için <a href='https://localhost:7215{url}'>tıklayınız.</a>"
        );
      TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Bilgi", "Şifre sıfırlama linkiniz, mail adresinize gönderilmiştir. Lütfen mail adresinizi kontrol ediniz.", "info");
      return RedirectToAction("Login","Account");
    }
    public IActionResult ResetPassword(string userId, string token)
    {
      if (userId==null || token==null)
      {
        TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Hata", "Bir sorun oluştu, lütfen daha sonra yeniden deneyiniz.", "danger");
        return RedirectToAction("Index", "Home");
      }
      var resetPasswordDto = new ResetPasswordDto
      {
        Token = token
      };
      return View();
    }
    [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> ResetPassword(ResetPasswordDto resetPasswordDto)
    {
      if(!ModelState.IsValid)
      {
        return View(resetPasswordDto);
      }
      var user = await _userManager.FindByEmailAsync(resetPasswordDto.Email);
      if (user == null)
      {
        TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Hata", "Böyle bir kullanıcı bulunamadı. Tekrar deneyiniz", "danger");
        return View(resetPasswordDto);
      }
      var result = await _userManager.ResetPasswordAsync(user,resetPasswordDto.Token,resetPasswordDto.Password);
      if (result.Succeeded)
      {
        TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Başarılı", "Parolanız başarıyla değiştirilmiştir. Giriş yapmayı deneyebilirsiniz.", "success");
        return RedirectToAction("Login", "Account");
      }
      TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Hata", "Bir hata oluştu. Lütfen admin ile iletişime geçiniz.", "danger");
      return Redirect("~/");
    }
    public async Task<IActionResult> Manage(string id)
    {
      var name = id;
      if (String.IsNullOrEmpty(name))
      {
        return NotFound();
      }
      var user = await _userManager.FindByNameAsync(name);
      if(user==null) { return NotFound(); }
      List<SelectListItem> genderList = new List<SelectListItem>();
      genderList.Add(new SelectListItem
      {
         Text="Kadın",
         Value="Kadın",
         Selected=user.Gender=="Kadın" ? true : false
      });
      genderList.Add(new SelectListItem
      {
        Text = "Erkek",
        Value = "Erkek",
        Selected=user.Gender=="Erkek" ? true : false
      });
      UserManageDto userManageDto = new UserManageDto
      {
        Id=user.Id,
        FirstName = user.FirstName,
        LastName = user.LastName,
        Gender = user.Gender,
        DateOfBirth = user.DateOfBirth,
        UserName = user.UserName,
        Email = user.Email,
        GenderSelectList=genderList
      };

      return View(userManageDto);
    }
    [HttpPost]
    public async Task <IActionResult> Manage(UserManageDto userManageDto)
    {
      if (userManageDto == null) { return NotFound(); }
      var user = await _userManager.FindByIdAsync(userManageDto.Id);
      if (user==null){ return NotFound(); }

      user.FirstName = userManageDto.FirstName;
      user.LastName = userManageDto.LastName;
      user.UserName = userManageDto.UserName;
      user.Gender = userManageDto.Gender;
      user.Email = userManageDto.Email;
      var result = await _userManager.UpdateAsync(user);
      
      if (result.Succeeded)
      {
        TempData["Message"] = Jobs.CreateMessage("Başarılı!", "Profiliniz başarıyla kaydedilmiştir.", "success");

      }

      List<SelectListItem> genderList = new List<SelectListItem>();
      genderList.Add(new SelectListItem
      {
        Text = "Kadın",
        Value = "Kadın",
        Selected = user.Gender == "Kadın" ? true : false
      });
      genderList.Add(new SelectListItem
      {
        Text = "Erkek",
        Value = "Erkek",
        Selected = user.Gender == "Erkek" ? true : false
      });
      userManageDto.GenderSelectList = genderList;
      return View(userManageDto);
      //ÖDEV: Eğer kullanıcı adı değiştirilmişse sağ üst köşedeki username bölümünün güncellenmesini JavaScript kodları yazarak sağlayınız.
      //Veya "Benim aklmıma başka çözüm geldi" diyen varsa, kabülümüzdür :)
    }

    public IActionResult AccessDenied()
    {
      return View();
    }
  }
}