peyser astrer

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
4.0 kB
1
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Astrer Ələt Axtarış</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #0d1117;
      color: #c9d1d9;
      padding: 20px;
      text-align: center;
    }

    h2 {
      color: #58a6ff;
    }

    form {
      display: inline-block;
      text-align: left;
      border: 2px solid #58a6ff;
      border-radius: 10px;
      padding: 20px;
      background-color: #0d1117;
      margin-top: 20px;
      max-width: 400px;
      margin: 0 auto;
    }

    label {
      color: #58a6ff;
      display: block;
      margin-bottom: 10px;
    }

    input[type="text"],
    input[type="date"],
    input[type="submit"] {
      padding: 10px;
      border: 2px solid #c9d1d9;
      border-radius: 5px;
      background-color: #0d1117;
      color: #c9d1d9;
      margin-bottom: 20px;
      width: 100%;
      box-sizing: border-box;
    }

    input[type="submit"] {
      cursor: pointer;
      transition: all 0.3s ease;
      background-color: #58a6ff;
      color: #0d1117;
    }

    input[type="submit"]:hover {
      background-color: #0d1117;
      color: #58a6ff;
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="background-text">ASTRER</div>
<h2>Astrer Ələt Fin-der</h2>

<?php
// Veritabanı bağlantı bilgileri
$servername = "localhost";
$username = "root"; // MySQL kullanıcı adınız
$password = ""; // MySQL şifreniz
$database = "mysql"; // Kullanmak istediğiniz veritabanının adı

// Veritabanı bağlantısını oluştur
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database);

// Bağlantıyı kontrol et
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Anahtarın kontrol edilmesi ve formun gösterilmesi
if(isset($_POST['key'])) {
  $key = $_POST['key'];

  // Anahtarın whitelist'te olup olmadığını kontrol et
  $sql = "SELECT * FROM my_key WHERE `key` = '$key'";
  $result = $conn->query($sql);

  if ($result->num_rows <= 0) {
    // Anahtar whitelist'te bulunamadı, erişimi engelle ve sayfayı kapat
    exit;
  } else {
    // Anahtar whitelist'te bulundu, formu göster ve arama yapmak için yönlendir
    echo "<form method='post' action='ara.php'>";
    echo "<input type='hidden' name='key' value='$key'>"; // Anahtar bilgisini gizli bir alan olarak gönder
    echo "<label for='search'>Arama yapmak için bilgileri girin:</label><br><br>";
    echo "<label for='surname'>SOYAD:</label>";
    echo "<input type='text' id='surname' name='surname'><br>";
    echo "<label for='name'>AD:</label>";
    echo "<input type='text' id='name' name='name'><br>";
    echo "<label for='father_name'>Ata adı:</label>";
    echo "<input type='text' id='father_name' name='father_name'><br>";
    echo "<label for='birthdate'>DOĞUM İLİ:</label>";
    echo "<input type='date' id='birthdate' name='birthdate'><br>";
    echo "<label for='fin'>FIN:</label>";
    echo "<input type='text' id='fin' name='fin'><br>";
    echo "<label for='residence'>Qəsəbə:</label>";
    echo "<input type='text' id='residence' name='residence'><br>";
    echo "<label for='address'>Açığa Adres:</label>";
    echo "<input type='text' id='address' name='address'><br>";
    echo "<input type='submit' value='Ara'>";
    echo "</form>";
  }
}

// Veritabanı bağlantısını kapat
$conn->close();
?>

<!-- Anahtar girişi formu -->
<form method="post">
  <label for="key">Anahtarınızı girin:</label>
  <input type="text" id="key" name="key">
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>

</body>
</html>
Leave a Comment