Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
3.9 kB
2
Indexable
Never
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

# Tworzenie okna programu
root = Tk()
root.title("Magazyn")

# Tworzenie menu rozwijanego z magazynami
magazyny = {"Magazyn 1": {"jabłka": 50, "banany": 20, "mandarynki": 100},
      "Magazyn 2": {"jabłka": 75, "banany": 30, "mandarynki": 150},
      "Magazyn 3": {"jabłka": 100, "banany": 50, "mandarynki": 200}}

wybor_magazynu = StringVar()
wybor_magazynu.set("Magazyn 1")

menu_magazynow = OptionMenu(root, wybor_magazynu, *magazyny.keys())
menu_magazynow.grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)

etykieta_towar = Label(root, text="Towar:", font=("Arial", 14, "bold"))
etykieta_towar.grid(row=1, column=0, padx=5, pady=5)

pole_towar = Entry(root, font=("Arial", 12))
pole_towar.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)

etykieta_ilosc = Label(root, text="Ilość:", font=("Arial", 14, "bold"))
etykieta_ilosc.grid(row=2, column=0, padx=5, pady=5)

pole_ilosc = Entry(root, font=("Arial", 12))
pole_ilosc.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)

def dodaj_towar_do_magazynu(nazwa_magazynu, pole_ilosci):
  towar = pole_towar.get().strip()
  ilosc = pole_ilosci.get().strip()
  if towar != '' and ilosc != '' and ilosc.isdigit():
    ilosc = int(ilosc)
    if nazwa_magazynu in magazyny:
      if towar in magazyny[nazwa_magazynu]:
        magazyny[nazwa_magazynu][towar] += ilosc
      else:
        magazyny[nazwa_magazynu][towar] = ilosc
    else:
      messagebox.showerror("Błąd", "Wybrano nieistniejący magazyn!")
    pole_towar.delete(0, END)
    pole_ilosci.delete(0, END)
    wyswietl_magazyny()
  else:
    messagebox.showerror("Błąd", "Nieprawidłowe dane!")

# Funkcja dodająca towar
def dodaj_towar():
  nazwa_magazynu = wybor_magazynu.get()
  ilosc = pole_ilosc.get().strip()
  dodaj_towar_do_magazynu(nazwa_magazynu, pole_ilosc)

# Funk
def odejmij_towar():
  nazwa_magazynu = wybor_magazynu.get()
towar = pole_towar.get().strip()
ilosc = pole_ilosc.get().strip()
if towar != '':
  if nazwa_magazynu in magazyny:
  if towar in magazyny[nazwa_magazynu]:
  if ilosc != '' and ilosc.isdigit():
  ilosc = int(ilosc)
if magazyny[nazwa_magazynu][towar] >= ilosc:
  magazyny[nazwa_magazynu][towar] -= ilosc
if magazyny[nazwa_magazynu][towar] == 0:
  magazyny[nazwa_magazynu].pop(towar)
pole_towar.delete(0, END)
pole_ilosc.delete(0, END)
wyswietl_magazyny()
else:
messagebox.showerror("Błąd", "Nie ma wystarczającej ilości towaru w magazynie!")
else:
messagebox.showerror("Błąd", "Nieprawidłowa ilość!")
else:
messagebox.showerror("Błąd", "Nie ma takiego towaru w magazynie!")
else:
messagebox.showerror("Błąd", "Wybrano nieistniejący magazyn!")
else:
messagebox.showerror("Błąd", "Nie wybrano towaru!")

def usun_towar():
  nazwa_magazynu = wybor_magazynu.get()
towar = pole_towar.get().strip()
if towar != '':
  if nazwa_magazynu in magazyny:
  if towar in magazyny[nazwa_magazynu]:
  magazyny[nazwa_magazynu].pop(towar)
pole_towar.delete(0, END)
pole_ilosc.delete(0, END)
wyswietl_magazyny()
else:
messagebox.showerror("Błąd", "Nie ma takiego towaru w magazynie!")
else:
messagebox.showerror("Błąd", "Wybrano nieistniejący magazyn!")
else:
messagebox.showerror("Błąd", "Nie wybrano towaru!")

#Tworzenie przycisków
przycisk_dodaj = Button(root, text="Dodaj towar", font=("Arial", 12), command=dodaj_towar)
przycisk_dodaj.grid(row=3, column=0, padx=5, pady=5)

przycisk_odejmij = Button(root, text="Odejmij towar", font=("Arial", 12), command=odejmij_towar)
przycisk_odejmij.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)

przycisk_usun = Button(root, text="Usuń towar", font=("Arial", 12), command=usun_towar)
przycisk_usun.grid(row=3, column=2, padx=5, pady=5)

przycisk_wyswietl_towary = Button(root, text="Wyświetl towar", font=("Arial", 12), command=wyswietl_towary)
przycisk_wyswietl_towary.grid(row=4
#%%