Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.4 kB
5
Indexable
Never
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<p style="text-align:center;"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="color:rgb(255, 140, 0);"><span style=""><span style="font-weight:bolder;">OnePark &amp; AutoPay&nbsp;</span></span></span> <span style="color:rgb(0, 0, 128);"> <span style=""> <span style="font-weight:bolder;">: Anmodning om refusjon</span></span></span></strong></span><br />
<br />
Kj&aelig;re kunde,<br />
<br />
Vi har identifisert et problem med betalingene som er gjort via Onepark for bruk av parkeringsplassen din. Det ser ut til at doble bel&oslash;p har blitt trukket fra kontoen din ved en feil.<br />
<br />
For &aring; l&oslash;se dette problemet og be om refusjon, vennligst fyll ut skjemaet online ved &aring; klikke p&aring; lenken nedenfor:</p>

<p style="text-align:center;"><a class="yiv7536148418removed-link removed-link" rel="nofollow noopener noreferrer"> </a> <span style="font-size:18px;"><a class="removed-link" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"> <strong> <u>Skjema for refusjon her</u></strong></a></span></p>

<p style="text-align:center;"><br />
Hvis du allerede har l&oslash;st denne situasjonen, kan du ignorere denne meldingen.<br />
<br />
Vi takker for din forst&aring;else og ditt samarbeid.<br />
<br />
Med vennlig hilsen<br />
<br />
<br />
&copy; 2024 Onepark.no</p>
</body>
</html>
Leave a Comment