Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
2.2 kB
3
Indexable
Never
# przypisanie do literki 's' na czacie funkcji survival
# zmieniam czas na południe
# FUNKCJE
# def(poczatek definicji funkcji)nazwaFunkcji(): -> deklaracja funkcji w PYTHON
# Przykład -> napisz fukncje przywitanie która napisze na czacie przywitanie
# Wszystko co funkcja ma wykonać musi byc oddzielone od reszty kodu TAB(4spacje) bo bedzie blad
# jak uruchomic funkcje?
# wywołać funkcje można w nastepujący sposób: nazwaFunkcji()
# PRZYKŁAD
# przywitanie() # uruchomi funkcje kiedy wlacze skrypt(zielony przycisk)
# przypisac funkcje do polecenia czatu

def przywitanie():
  # jesli chciałbym zostawic funkcje na chwile pusta i napisac ja zaraz
  # napisze 'pass' zamiast poleceń w środku funkcji
  # pass
  player.say("Moja pierwsza funkcja")
  player.say("Hey i czołem")
player.on_chat("p", przywitanie)

# po napisaniu na czacie 'p' uruchomie funkcje przywitanie
# Ćwiczenie 1
# Napiszemy przepis/funkcję na przełączenie gry pomiędzy trybem przetrwania a kreatywnym.
# Potrzebuje funkcje przetrwanie -> ustawic odpowiednio tryb gry
# Potrzebuje funkcje kreatywny -> ustawic odpowiednio tryb gry
# 1. Deklaracja potrzbnych funkcji np. def przetrwanie():
# 2. Deklaracja potrzbnych funkcji np. def kreatywny():
# 3. ustawic potrzebne wartosci gry np. gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
# 4. EXTRA ZMIANA POGODY gameplay.set_weather(CLEAR)
# 5. EXTRA ZMIANA TRUDNOSCI gameplay.set_difficulty(PEACEFUL) HARD/EASY/NORMAL
# PAMIETAMY O TABULACJI(TAB)

def przetrwanie():
  # ZMIENIAM TRYB GRY NA SURVIVAL
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  # Zmieniam pogode na burze
  gameplay.set_weather(THUNDER)
  # zmieniam tryb gry na NORMAL
  gameplay.set_difficulty(NORMAL)
  gameplay.time_set(DayTime.NIGHT)

player.on_chat("s", przetrwanie)

def kreatywny():
  # ZMIENIAM TRYB GRY NA SURVIVAL
  gameplay.set_game_mode(CREATIVE, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  # Zmieniam pogode na burze
  gameplay.set_weather(CLEAR)
  # zmieniam tryb gry na NORMAL
  gameplay.set_difficulty(NORMAL)
  gameplay.time_set(DayTime.DAY)

player.on_chat("s", kreatywny)