Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
2.9 kB
4
Indexable
Never
# FUNKCJE W PYTHON 
# 1. Tworzymy funkcje w okreslony sposób!
# 2. Funkcja nie może zostać pusta! -> bo zwraa nam błąd 
# 3. Zawartość w funkcji piszemy po 1 tabulacji (1xTAB na klawiaturze)
# 4. Funkcje tworzymy w sposób -> def nazwa_funkcji(): 
# 5. pass -> pozwala ominąć błąd przy pustej deklaracji funkcji 
# 6. wywołanie funkcji -> uruchomienie poprzez "nazwefunkcji()"

# Przykładowa funkcja która wypisze przepis na kisiel
def przepis():
  player.say("ROZPOCZECIE FUNKCJI!")
  player.say("1. Wstaw wode do wrzenia")
  loops.pause(1000) # pauza na 1s.
  player.say("2. Wsyp zawartość do kubka")
  player.say("3. Zalej zwartość wrzątkiem i energicznie mieszaj przez 3 sekundy.")
  player.say("1s.")
  loops.pause(1000) # pauza
  player.say("2s.")
  loops.pause(1000) # pauza
  player.say("3s.")
  loops.pause(1000) # pauza
  player.say("SMACZNEGO!")

# przepis() # wywołanie funkcji -> uruchomienie 

player.on_chat("p", przepis) # przypisanie funkcji do polecenia czatu

# Ćwiczenie 1
# PIRAMIDA NA ZAWOŁANIE 

# definicja funkcji 
def piramida(): 
  rodzajBloczku = TNT # może być nazwa, może być cyfra=ID bloczka
  # podstawa
  blocks.fill(rodzajBloczku, pos(-5, 2,-5), pos(5, 2, 5))
  # 1 pietro 
  blocks.fill(rodzajBloczku, pos(-4, 3, -4), pos(4, 3, 4))
  # 2 pietro
  blocks.fill(rodzajBloczku, pos(-3, 4, -3), pos(3, 4, 3))
  # 3 pietro
  blocks.fill(rodzajBloczku, pos(-2, 5, -2), pos(2, 5, 2))
  # 4 pietroa
  blocks.fill(rodzajBloczku, pos(-1, 6,-1), pos(1, 6, 1))
  # 5 pietro 
  blocks.fill(rodzajBloczku, pos(0, 7, 0), pos(0, 7, 0))

player.on_chat("piramida", piramida)

# Ćwiczenie 2 
# Funkcje zmieniajace ustawienia rozgrywki(gameplay)
# Tryb gry survival i opcje 

# zmienna gracza na potrzeby cwiczenia
gracz = mobs.target(NEAREST_PLAYER)
# funkcja zmieniajaca tryb gry na survival
def survival():
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, gracz) # zmienam tryb na survival
  #daje graczowi miecz 
  mobs.give(gracz, DIAMOND_SWORD, 1)
  # daje graczowi siekierke 
  mobs.give(gracz, DIAMOND_AXE, 1) 
  gameplay.time_set(DayTime.NIGHT) # zmienam czas gry na noc 
  gameplay.set_difficulty(GameDifficulty.EASY)
  gameplay.set_weather(THUNDER) # zmieniam pogode na burze
# podpinam funkcje do czatu 
player.on_chat("sr", survival)

# funkcja zmienjaca tryb gry na kreatywny 
def kreatywny():
  # zmienam na tryb kreatywny dla gracza
  gameplay.set_game_mode(CREATIVE, gracz) 
  # zmieniam czas na dzień
  gameplay.time_set(DayTime.DAY) 
  # czyszcze pogode
  gameplay.set_weather(CLEAR) 
  # daje graczowi XP
  gameplay.xp(10000000000000, gracz) 

# przypinam do polecenia czatu 
player.on_chat("cr", kreatywny)

# DO DOMU!
# napisać swój własny tryb gry - obojętnie czy survival czy kreatywny czy przygoda 
# NAPISAĆ FUNKCJE I DODAC DO CZATU