Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.0 kB
3
Indexable
Never
=============RequestString Start=====================

--------------------
{"operationName":null,"query":"mutation myLogin {  login(   data: { email: \"k.ruszel@antrans-oil.pl\", password: \"333\", branchId: \"1 \" deviceUUID: \"KR1K11485767682030664\"}  ) {   accessToken   expiresIn   viewer {    operatorId    operatorName    branchId   }  } } ","variables":{}}

--------------------
=============RequestString End=====================

--------------------
=============ResponseString Start=====================

--------------------
{"errors":[{"message":"Licencja nie umoľliwia zalogowania kolejnego urzĄdzenia. Aktualnie jest zalogowanych 6 urzĄdzeä.","locations":[{"line":1,"column":22}],"path":["login"],"extensions":{"code":"INTERNAL_F2000_ERROR"}}],"data":null}


--------------------
=============ResponseString End=====================

--------------------
Bˆ©dy komunikacji:
Nie uzyskano tokena! Bˆad komunikacji.


--------------------
20/03/2024 09:47:13
Leave a Comment