asd

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
697 B
1
Indexable
Never
mnozenie () {
 if [ $# -ne 2 ]; then
  echo "Błąd: Niepoprawna ilość parametrów. Wymagane 2, otrzymano $#" >&2
  return 1
 fi

 result=$(($1 * $2))
 echo $result
}

sprawdzenie () {
 if [ $# -ne 2 ]; then
  echo "Błąd: Niepoprawna ilość parametrów. Wymagane 2, otrzymano $#" >&2
  return 1
 fi

 if [ "$1" != "$2" ]; then
  echo "Błąd: Argument 1 ($1) nie jest równy Argumentowi 2 ($2)" >&2
  return 1
 fi
}

utworz () {
 if [ $# -ne 1 ]; then
  echo "Błąd: Niepoprawna ilość parametrów. Wymagane 1, otrzymano $#" >&2
  return 1
 fi

 declare -a files=("${!1}")
 for file in "${files[@]}"; do
  touch "$file"
 done
}