Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
1.5 kB
2
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS</title>
    <meta charset="UTF-8">
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
<h2>1. Zdefiniuj hiperłącza o następujących cechach:</h2>
<a href="https://www.handlowa.eu/">LINK</a><br>
<a href="http://www.google.com/">LINK</a><br>
<a href="http://www.wp.pl/">LINK</a><br><br>

<h2>1. Stwórz Paragrafy z tekstem o następujących cechach:</h2>
<p1>Paragraf gsdf 4a gfr gv aarga ths rtfy hs rfga vse fasefvasd</p1><br><br>
<p2>Paragraf gsdf 4a gfr gv aarga ths rtfy hs rfga vse fasefvasd</p2><br><br>
<p3>Paragraf gsdf 4a gfr gv aarga ths rtfy hs rfga vse fasefvasd</p3><br>

<h2>1. Stwórz tekst z widocznym efektem cienia i rozmyciem. Przetestuj wygląd tekstu na białym oraz czarnym tle.</h2>
<p4> Stwórz tekst z widocznym efektem cienia i rozmyciem. Przetestuj wygląd tekstu na białym tle.</p4><br>
<p5> Stwórz tekst z widocznym efektem cienia i rozmyciem. Przetestuj wygląd tekstu na czarnym tle.</p5><br><br>

<h2>2. Dobierz wartość odstępów między literami tak aby litery “sklejały się” ale były jeszcze możliwe do odczytania.</h2>
<p6>Dobierz wartość odstępów między literami tak aby litery “sklejały się” ale były jeszcze możliwe do odczytania.</p6>

<h2>3. Dobierz wartość odstępów między literami by uzyskać efekt tekstu pisanego od prawej do lewej strony:</h2>
<p7>abcdefghijklmnoporstuwxyz</p7>


  </body>
</html>