nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
517 B
3
Indexable
Never
quaternary_numbers = [str(int(num, 10)) for num in file]

# Zapisywanie liczb czwórkowych do pliku tekstowego
with open("czworkowe.txt", "w") as file:
    file.write('\n'.join(quaternary_numbers))

# Obliczanie najczęściej występującej cyfry w systemie czwórkowym
quaternary_count = [quaternary_numbers.count(str(i)) for i in range(4)]
most_common_quaternary_digit = quaternary_count.index(max(quaternary_count))

print("Najczęściej występująca cyfra w systemie czwórkowym:", most_common_quaternary_digit)

nord vpnnord vpn
Ad