Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.0 kB
0
Indexable
Never


    .data

text_a: .string "Max=%d, ==0 = %d, min = %d\n"

tab:  .long 6, 1, 0, 2, 5, 9, 7, 1, 2, 8, 3, 5, 9, 1, 2
count:  long 15

maxv:  .long 0
minv:  .long 0
cnt_0:  .long 0

text_b: string "Imie nazwisko nr %d\n" 
number: .long 12345

#####################################################

    .text
    ,global main

main:
    
push  %rbp

# nadaj wartosci poczatkowe licznikom i wartosciom max, min # dane mozna przechowywac gdziekolwiek (w rejestrach, w pamieci)
# usun bledy i odczytaj w prawidlowy sposob element tablicy

petla:

mov   tablica (,% rejestr, 2), %ax

# sprawdz czy wartosc jest wieksza od aktualnego maksimum # tak zaktualizuj maksimum
# sprawdz czy wartosc jest rowna
# tak - zaktualizuj licznik wartosci zerowych
# sprawdz czy wartosc jest mniejsza od aktualnego minimum # tak zaktualizuj minimum
# zamknij petle

koniec:

# przekaz argumenty
# wyswietl wyniki (printf)

call  printf

# koniec funkcji main

pop   %rbp
xor   %rax,%rax
ret
Leave a Comment