Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.4 kB
1
Indexable
Never
public class Aktor
  {
    public string Nazwisko, Imie;
    public double RokUrodzenia, LiczbaRol;
    public static Aktor Utworz(string Nazwisko, string Imie, int RokUrodzenia, int LiczbaRol)
    {
      Aktor a = new Aktor();
      a.Nazwisko = Nazwisko;
      a.Imie = Imie;
      a.RokUrodzenia = RokUrodzenia;
      a.LiczbaRol = LiczbaRol;
      return a;
    }
    public static void Wyswietlanie(Aktor a)
    {
      Console.WriteLine("Nazwisko: " + a.Nazwisko + " Imię: " + a.Imie + " rok urodzenia: " + a.RokUrodzenia + " liczba ról: " + a.LiczbaRol);
    }
    public static Aktor[] Wyszukaj(string Nazwisko, Aktor[] aktorzy)
    {
      int licznik = 0;
      for (int i = 0; i < aktorzy.Length; i++)
        if (aktorzy[i].Nazwisko == Nazwisko)
          licznik++;

      Aktor[] wyszukani = new Aktor[licznik];
      int k = 0;
      for (int i = 0; i < aktorzy.Length; i++)
        if (aktorzy[i].Nazwisko == Nazwisko)
          wyszukani[k] = aktorzy[i];
      return wyszukani;
    }
  }
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      { /* Zdefiniuj klasę Aktor, która będzie zawierać następujące pola: nazwisko,
       imię, rok urodzenia, liczba ról. Napisz metody statyczne do nadawania
       wartości polom i do wyświetlania. Utwórz tablicę aktorów i dodaj metody do
       wyszukiwania aktorów na tablicy. */
        Aktor a = Aktor.Utworz("Pascal", "Pedro", 1975, 16);
        Aktor.Wyswietlanie(a);
        Aktor b = Aktor.Utworz("Sandler", "Adam", 1966, 51);
        Aktor.Wyswietlanie(b);
        Aktor c = Aktor.Utworz("Twoj", "Stary", 1970, 1);
        Aktor.Wyswietlanie(c);

        Aktor[] niewiempocotatablica = {a, b, c, Aktor.Utworz("Karolak", "Tomasz", 1971, 30)};
        Console.WriteLine();

        Aktor[] aktorzy = Aktor.Wyszukaj("Twoj", niewiempocotatablica);
        for (int i = 0; i < aktorzy.Length; i++)
        Aktor.Wyswietlanie(aktorzy[i]);
        Console.WriteLine();

        Console.ReadKey();
      }
    }
  }