Dashboard

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
42 kB
66
Indexable
Never
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zeubetella

// https://twitter.com/zeubetella
// İndikatör içerisinde @YgtKyn 'ın oluşturduğu "EFSUN" indikatörü de parametrelerden biri olarak kullanılmıştır, katkılarından ötürü teşekkür ederim.

//@version=5
indicator("Trader's Dashboard - Türkçe", shorttitle="Trader's Dashboard", overlay=true)

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- Birinci Tablo Kimliği ve Stili ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region Birinci Tablo Kimliği ve Stili

rawNumberforTable1 = 50
var string TableGroup1 = "Tablo 1 | Özellikler"
string Table1PosInYaxis = input.string("middle", "Tablo Pozisyonu", inline = "11", options = ["top", "middle", "bottom"], group = TableGroup1)
string Table1PosInXaxis = input.string("right", "", inline = "11", options = ["left", "center", "right"], group = TableGroup1)
var table table1 = table.new(Table1PosInYaxis + "_" + Table1PosInXaxis, 2, rawNumberforTable1 + 1, color.new(color.black , 40), color.new(color.white , 0), 1,color.new(color.white , 0), 1)


textstyleFORtable1 = input.string(size.small, "Metin Boyutu", options=[size.small, size.normal, size.large], group = TableGroup1)

//#endregion Birinci Tablo Kimliği ve Stili

////////////////////////////////////////////////// ===== Birinci Tablo Kimliği ve Stili ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- İkinci Tablo Kimliği ve Stili ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region İkinci Tablo Kimliği ve Stili

rawNumberforTable2 = 20
var string TableGroup2 = "Tablo 2 | Özellikler"
string Table2PosInYaxis = input.string("middle", "Tablo Pozisyonu", inline = "11", options = ["top", "middle", "bottom"], group = TableGroup2)
string Table2PosInXaxis = input.string("left", "", inline = "11", options = ["left", "center", "right"], group = TableGroup2)
var table table2 = table.new(Table2PosInYaxis + "_" + Table2PosInXaxis, 2, rawNumberforTable2+1, color.new(color.black , 40), color.new(color.white , 0), 1 ,color.new(color.white , 0),1)

textstyleFORtable2 = input.string(size.small, "Metin Boyutu", options=[size.small, size.normal, size.large], group = TableGroup2)

//#endregion İkinci Tablo Kimliği ve Stili

////////////////////////////////////////////////// ===== İkinci Tablo Kimliği ve Stili ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- Üçüncü Tablo Kimliği ve Stili ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region Üçüncü Tablo Kimliği ve Stili

rawNumberforTable3 = 20
var string TableGroup3 = "Tablo 3 | Özellikler"
string Table3PosInYaxis = input.string("bottom", "Tablo Pozisyonu", inline = "11", options = ["top", "middle", "bottom"], group = TableGroup3)
string Table3PosInXaxis = input.string("center", "", inline = "11", options = ["left", "center", "right"], group = TableGroup3)
var table table3 = table.new(Table3PosInYaxis + "_" + Table3PosInXaxis, 20, rawNumberforTable3+1, color.new(color.black , 40), color.rgb(246, 235, 235),1,color.rgb(246, 235, 235),1)

textstyleFORtable3 = input.string(size.small, "Metin Boyutu", options=[size.small, size.normal, size.large], group = TableGroup3)

//#endregion Üçüncü Tablo Kimliği ve Stili

////////////////////////////////////////////////// ===== Üçüncü Tablo Kimliği ve Stili ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

source = input(close, title="Hesaplama Kaynağı" , group = "Hesaplama Kaynağı")

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- EFSUN ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region EFSUN

EFSUNvariable1 = input(10, title="MA Periyodu / Ma Period", group = "EFSUN Veri Ayarları")
float EFSUNvariable2 = input(0.5, title="Yüzde / Percentage", group = "EFSUN Veri Ayarları")
ab = 2/(EFSUNvariable1+1)

// Burada "cd" / "EXMOV" hesaplaması yapılıyor.

var float cd = na
var float[] hourlyData = array.new_float()

isLessThan1Hour = timeframe.isminutes and timeframe.multiplier < 61

updateHourlyData() =>
  if isLessThan1Hour
    array.unshift(hourlyData, ta.ema(close, EFSUNvariable1))

calculateCD() =>
  isLessThan1Hour ? array.get(hourlyData, 0) : ta.ema(close, 10)

updateHourlyData()
cd := calculateCD()

// Burada "MOST" hesaplaması yapılıyor.

avg0 = ta.ema(close , EFSUNvariable1)

avg1 = avg0 - (avg0 * EFSUNvariable2 / 100)
avg2 = avg0 + (avg0 * EFSUNvariable2 / 100)

var float line1 = na
var float line2 = na

line1 := na(line1[1]) ? avg1 : (avg0 < line1[1] ? avg1 : (avg1 > line1[1] ? avg1 : line1[1]))
line2 := na(line2[1]) ? avg2 : (avg0 > line2[1] ? avg2 : (avg2 < line2[1] ? avg2 : line2[1]))

cond1 = ta.crossover(avg0, line2[1])
cond2 = ta.crossunder(line1[1], avg0)

s1 = ta.barssince(cond1) < ta.barssince(cond2)
s2 = s1 ? line1 : line2

// "MOST" ve "ExMov" kesişimleri burada tanımlanıyor ve ekrana yazdırılıyor.

EFSUNcondbuy = cd > s2
EFSUNcondsell = cd < s2

EFSUNsit = cd > s2 ? "Al" : ""
EFSUNsit += cd < s2 ? "Sat" : ""

EFSUNsit_color = EFSUNcondbuy ? color.white : EFSUNcondsell ? color.yellow : color.white

//#endregion EFSUN

////////////////////////////////////////////////// ===== EFSUN ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- EMA Crossover 1 ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region EMA Crossover 1

first_compared_ema_length = input.int(9, title="EMA Periyodu - 1", group = "İki EMA'nın durumunu karşılaştırma - 1")

first_compared_ema = ta.ema(source , first_compared_ema_length)

second_compared_ema_length = input.int(30, title="EMA Periyodu - 2", group = "İki EMA'nın durumunu karşılaştırma - 1")

second_compared_ema = ta.ema(source , second_compared_ema_length)

crossover9EMA30cond = first_compared_ema > second_compared_ema ? "Bullish":""
crossover9EMA30cond += first_compared_ema < second_compared_ema ? "Bearish" : ""
crossover9EMA30cond_color= first_compared_ema > second_compared_ema ? color.green:color.red

//#endregion EMA Crossover 1

////////////////////////////////////////////////// ===== EMA Crossover 1 ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- EMA Crossover 2 ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region EMA Crossover 2

third_compared_ema_length = input.int(5, title="EMA Periyodu - 1", group = "İki EMA'nın durumunu karşılaştırma - 2")

third_compared_ema = ta.ema(source , third_compared_ema_length)

fourth_compared_ema_length = input.int(22, title="EMA Periyodu - 2", group = "İki EMA'nın durumunu karşılaştırma - 2")

fourth_compared_ema = ta.ema(source , fourth_compared_ema_length)

crossover5EMA22cond = third_compared_ema > fourth_compared_ema ? "Bullish":""
crossover5EMA22cond += third_compared_ema < fourth_compared_ema ? "Bearish" : ""
crossover5EMA22cond_color= third_compared_ema > fourth_compared_ema ? color.green:color.red

//#endregion EMA Crossover 2

////////////////////////////////////////////////// ===== EMA Crossover 2 ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- WMA Crossover 1 ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region WMA Crossover 1

first_compared_wma_length = input.int(9, title="WMA Periyodu - 1", group = "İki WMA'nın durumunu karşılaştırma - 1")

first_compared_wma = ta.wma(source , third_compared_ema_length)

second_compared_wma_length = input.int(15, title="WMA Periyodu - 2", group = "İki WMA'nın durumunu karşılaştırma - 1")

second_compared_wma = ta.wma(source , second_compared_wma_length)

crossover9WMA15cond = first_compared_wma > second_compared_wma ? "Bullish":""
crossover9WMA15cond += first_compared_wma < second_compared_wma ? "Bearish" : ""
crossover9WMA15cond_color= first_compared_wma > second_compared_wma ? color.green:color.red

//#endregion WMA Crossover 1

////////////////////////////////////////////////// ===== WMA Crossover 1 ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- WMA Crossover 2 ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region WMA Crossover 2

third_compared_wma_length = input.int(10, title="WMA Periyodu - 1", group = "İki WMA'nın durumunu karşılaştırma - 2")

third_compared_wma = ta.wma(source , third_compared_wma_length)

fourth_compared_wma_length = input.int(20, title="WMA Periyodu - 2", group = "İki WMA'nın durumunu karşılaştırma - 2")

fourth_compared_wma = ta.wma(source , fourth_compared_wma_length)

crossover10WMA20cond = third_compared_wma > fourth_compared_wma ? "Bullish":""
crossover10WMA20cond += third_compared_wma < fourth_compared_wma ? "Bearish" : ""
crossover10WMA20cond_color= third_compared_wma > fourth_compared_wma ? color.green:color.red

//#endregion WMA Crossover 2

////////////////////////////////////////////////// ===== WMA Crossover 2 ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- Relative Strength Index ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region Relative Strength Index

lengthRSI = input.int(14, "RSI period", minval=1, group = "RSI Ayarları")
RSIoverbought = input.int(70, "RSI Aşırı Satım", minval=1, group = "RSI Ayarları")
RSIoversold = input.int(30, "RSI Aşırı Alım", minval=1, group = "RSI Ayarları")

rsi = ta.rsi(close,lengthRSI)

rsiSitCond = rsi < RSIoversold ? "Aşırı Satım" : ""
rsiSitCond += rsi > RSIoverbought ? "Aşırı Alım" : ""
rsiSitCond += rsi <= RSIoverbought and rsi >= RSIoversold ? "Normal": ""
rsiSitCond_color = rsi < RSIoversold ? color.green: rsi > RSIoverbought ? color.red : color.white

//#endregion Relative Strength Index

////////////////////////////////////////////////// ===== Relative Strength Index ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- MACD ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region MACD

// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12 , group = "MACD Ayarları")
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26 , group = "MACD Ayarları")
MACDsrc = input(title="Source", defval=close , group = "MACD Ayarları")
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9 , group = "MACD Ayarları")

[_, signalLine, _] = ta.macd(MACDsrc, fast_length, slow_length, signal_length)
[macdline, _ , _] = ta.macd(MACDsrc, fast_length, slow_length, signal_length)

macdCond = ""
macdCond_color = color.white

if macdline >= signalLine
  macdCond := "Bullish"
  macdCond_color := color.green

if macdline < signalLine
  macdCond := "Bearish"
  macdCond_color := color.red

//#endregion MACD

////////////////////////////////////////////////// ===== MACD ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- BULL AND BEAR POWER ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region BULL AND BEAR POWER

BBPlength = input(13, "Length", group = "Bull And Bear Power Ayarları")

lengthInput = BBPlength
bullPower = high - ta.ema(close, lengthInput)
bearPower = low - ta.ema(close, lengthInput)
totalpower = bullPower + bearPower

roundedTotalPower = math.round(totalpower , 2)
roundedTotalPower_color = roundedTotalPower >= 0 ? color.green:color.red

//#endregion BULL AND BEAR POWER

////////////////////////////////////////////////// ===== BULL AND BEAR POWER ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- ADX ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region ADX

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group = "ADX Ayarları")
dilen = input(14, title="DI Length", group = "ADX Ayarları")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

roundedADXvalue = math.round(sig , 2)
roundedADXvalue_color = roundedADXvalue >= 30 ? color.green:color.red

ADXsitCondition = sig > 30 ? "Bullish" : sig < 30 ? "Bearish":""
ADXsitCondition_color = sig >= 30 ? color.green:color.red

//#endregion ADX

////////////////////////////////////////////////// ===== ADX ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- CCI ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region CCI

CCIlength = input.int(20, minval=1 ,title = "CCI Uzunluğu", group = "CCI Ayarları")
CCIsrc = input(hlc3, title="CCI Kaynağı" , group = "CCI Ayarları")

cci = ta.cci(CCIsrc , CCIlength)

CCIsitCondition = ""
CCIsitCondition_color = color.white

if cci >= 100
  CCIsitCondition := "Bullish"
  CCIsitCondition_color := color.green

if cci < 100
  CCIsitCondition := "Bearish"
  CCIsitCondition_color := color.red


//#endregion CCI

////////////////////////////////////////////////// ===== CCI ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- Chande Momentum Oscilator ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region Chande Momentum Oscilator

CMOlength = input.int(9, minval=1, group = "CMO Ayarları")
CMOsrc = input(close, "Source", group = "CMO Ayarları")
momm = ta.change(CMOsrc)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m

CMOcond1 = f1(momm)
CMOcond2 = f2(momm)
CMOcond3 = math.sum(CMOcond1, CMOlength)
CMOcond4 = math.sum(CMOcond2, CMOlength)
percent(nom, div) => 100 * nom / div

chandeMO = percent(CMOcond3-CMOcond4, CMOcond3+CMOcond4) 

roundedchandeMOvalue = math.round(chandeMO , 2)
roundedchandeMOvalue_color = roundedchandeMOvalue >= 0 ? color.green:color.red

chandeMOsit = ""
chandeMOsit_color = color.white

if chandeMO >= 50
  chandeMOsit := "Aşırı Satım"
  chandeMOsit_color := color.red

if chandeMO < -50
  chandeMOsit := "Aşırı Alım"
  chandeMOsit_color := color.green

if chandeMO >= -50 and chandeMO <= 50
  chandeMOsit := "Normal"
  chandeMOsit_color := color.white

//#endregion Chande Momentum Oscilator

////////////////////////////////////////////////// ===== Chande Momentum Oscilator ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- Hacim Değişimi ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region Hacim Değişimi

// Son 10 Bardaki Hacim Değişimi

SonXBardakiHacimDegisimi = input(10, "Son X Bar" , group = "Hacim Değişimi")

XprevVolume = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period , volume[SonXBardakiHacimDegisimi])
XcurrentVolume = volume

XvolumeChangePercent = ((XcurrentVolume - XprevVolume) / XprevVolume) * 100
XvolumeChangePercent_color = XcurrentVolume > XprevVolume ? color.green : color.red

XvolumeChangeTostring = str.tostring(XvolumeChangePercent, format.percent)


// Son 20 Bardaki Hacim Değişimi

SonXXBardakiHacimDegisimi = input(20, "Son XX Bar" , group = "Hacim Değişimi")

XXprevVolume = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period , volume[SonXXBardakiHacimDegisimi])
XXcurrentVolume = volume

XXvolumeChangePercent = ((XXcurrentVolume - XXprevVolume) / XXprevVolume) * 100
XXvolumeChangePercent_color = XXcurrentVolume > XXprevVolume ? color.green : color.red

XXvolumeChangeTostring = str.tostring(XXvolumeChangePercent, format.percent)


// Son 30 Bardaki Hacim Değişimi

SonXXXBardakiHacimDegisimi = input(30, "Son XXX Bar" , group = "Hacim Değişimi")

XXXprevVolume = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period , volume[SonXXXBardakiHacimDegisimi])
XXXcurrentVolume = volume

XXXvolumeChangePercent = ((XXXcurrentVolume - XXXprevVolume) / XXXprevVolume) * 100
XXXvolumeChangePercent_color = XXXcurrentVolume > XXXprevVolume ? color.green : color.red

XXXvolumeChangeTostring = str.tostring(XXXvolumeChangePercent, format.percent)

//#endregion Hacim Değişimi

////////////////////////////////////////////////// ===== Hacim Değişimi ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- Üssel Hareketli Ortalamalar ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region Üssel Hareketli Ortalamalar

emaperiod1 = input.int(5, "EMA 1 - Period", minval=1 , group = "Üssel Hareketli Ortalamalar")
ema1=ta.ema(close, emaperiod1)
ema1_display = input(false, "EMA 1 - Çizgisini Görüntüle", group = "Üssel Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(ema1_display ? ema1 : na, title='EMA 1 - Çizgisini Görüntüle', color=color.aqua, linewidth=1, display=display.pane)
belowema = close>ema1 ? str.tostring(emaperiod1)+" - " :""
underema = close<ema1 ? str.tostring(emaperiod1)+" - " :""

emaperiod2 = input.int(9, "EMA 2 - Period", minval=1 , group = "Üssel Hareketli Ortalamalar")
ema2=ta.ema(close, emaperiod2)
ema2_display = input(false, "EMA 2 - Çizgisini Görüntüle" , group = "Üssel Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(ema2_display ? ema2 : na, title='EMA 2 - Çizgisini Görüntüle', color=color.fuchsia, linewidth=1, display=display.pane)
belowema += close>ema2 ? str.tostring(emaperiod2)+" - " :""
underema += close<ema2 ? str.tostring(emaperiod2)+" - " :""

emaperiod3 = input.int(20, "EMA 3 - Period", minval=1 , group = "Üssel Hareketli Ortalamalar")
ema3=ta.ema(close, emaperiod3)
ema3_display = input(false, "EMA 3 - Çizgisini Görüntüle" , group = "Üssel Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(ema3_display ? ema3 : na, title='EMA 3 - Çizgisini Görüntüle', color=color.gray, linewidth=1, display=display.pane)
belowema += close>ema3 ? str.tostring(emaperiod3)+" - " :""
underema += close<ema3 ? str.tostring(emaperiod3)+" - " :""

emaperiod4 = input.int(22, "EMA 4 - Period", minval=1 , group = "Üssel Hareketli Ortalamalar")
ema4=ta.ema(close, emaperiod4)
ema4_display = input(false, "EMA 4 - Çizgisini Görüntüle" , group = "Üssel Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(ema4_display ? ema4 : na, title='EMA 4 - Çizgisini Görüntüle', color=color.green, linewidth=1, display=display.pane)
belowema += close>ema4 ? str.tostring(emaperiod4)+" - " :""
underema += close<ema4 ? str.tostring(emaperiod4)+" - " :""

emaperiod5 = input.int(30, "EMA 5 - Period", minval=1 , group = "Üssel Hareketli Ortalamalar")
ema5=ta.ema(close, emaperiod5)
ema5_display = input(false, "EMA 5 - Çizgisini Görüntüle" , group = "Üssel Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(ema5_display ? ema5 : na, title='EMA 5 - Çizgisini Görüntüle', color=color.maroon, linewidth=1, display=display.pane)
belowema += close>ema5 ? str.tostring(emaperiod5)+" - " :""
underema += close<ema5 ? str.tostring(emaperiod5)+" - " :""

emaperiod6 = input.int(50, "EMA 6 - Period", minval=1 , group = "Üssel Hareketli Ortalamalar")
ema6=ta.ema(close, emaperiod6)
ema6_display = input(false, "EMA 6 - Çizgisini Görüntüle" , group = "Üssel Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(ema6_display ? ema6 : na, title='EMA 6 - Çizgisini Görüntüle', color=color.navy, linewidth=1, display=display.pane)
belowema += close>ema6 ? str.tostring(emaperiod6)+" - " :""
underema += close<ema6 ? str.tostring(emaperiod6)+" - " :""

emaperiod7 = input.int(100, "EMA 7 - Period", minval=1 , group = "Üssel Hareketli Ortalamalar")
ema7=ta.ema(close, emaperiod7)
ema7_display = input(false, "EMA 7 - Çizgisini Görüntüle" , group = "Üssel Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(ema7_display ? ema7 : na, title='EMA 7 - Çizgisini Görüntüle', color=color.orange, linewidth=1, display=display.pane)
belowema += close>ema7 ? str.tostring(emaperiod7)+" - " :""
underema += close<ema7 ? str.tostring(emaperiod7)+" - " :""

emaperiod8 = input.int(200, "EMA 8 - Period", minval=1 , group = "Üssel Hareketli Ortalamalar")
ema8=ta.ema(close, emaperiod8)
ema8_display = input(false, "EMA 8 - Çizgisini Görüntüle" , group = "Üssel Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(ema8_display ? ema8 : na, title='EMA 8 - Çizgisini Görüntüle', color=color.white, linewidth=1, display=display.pane)
belowema += close>ema8 ? str.tostring(emaperiod8)+" " :""
underema += close<ema8 ? str.tostring(emaperiod8)+" " :""

//#endregion Üssel Hareketli Ortalamalar

////////////////////////////////////////////////// ===== Üssel Hareketli Ortalamalar ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// ----- Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar ----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar

wmaperiod1 = input.int(9, "WMA 1 - Period", minval=1 , group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar")
wma1=ta.wma(close, wmaperiod1)
wma1_display = input(false, "WMA 1 - Çizgisini Görüntüle", group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(wma1_display ? wma1 : na, title='WMA 1 - Çizgisini Görüntüle', color=color.aqua, linewidth=1, display=display.pane)
belowWma = close > wma1 ? str.tostring(wmaperiod1) + " - " : ""
underwma = close < wma1 ? str.tostring(wmaperiod1) + " - " : ""

wmaperiod2 = input.int(15, "WMA 2 - Period", minval=1 , group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar")
wma2=ta.wma(close, wmaperiod2)
wma2_display = input(false, "WMA 2 - Çizgisini Görüntüle", group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(wma2_display ? wma2 : na, title='WMA 2 - Çizgisini Görüntüle', color=color.fuchsia, linewidth=1, display=display.pane)
belowWma += close > wma2 ? str.tostring(wmaperiod2) + " - " : ""
underwma += close < wma2 ? str.tostring(wmaperiod2) + " - " : ""

wmaperiod3 = input.int(30, "WMA 3 - Period", minval=1 , group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar")
wma3=ta.wma(close, wmaperiod3)
wma3_display = input(false, "WMA 3 - Çizgisini Görüntüle", group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(wma1_display ? wma3 : na, title='WMA 3 - Çizgisini Görüntüle', color=color.gray, linewidth=1, display=display.pane)
belowWma += close > wma3 ? str.tostring(wmaperiod3) + " - " : ""
underwma += close < wma3 ? str.tostring(wmaperiod3) + " - " : ""

wmaperiod4 = input.int(22, "WMA 4 - Period", minval=1 , group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar")
wma4=ta.wma(close, wmaperiod4)
wma4_display = input(false, "WMA 4 - Çizgisini Görüntüle", group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(wma4_display ? wma4 : na, title='WMA 4 - Çizgisini Görüntüle', color=color.green, linewidth=1, display=display.pane)
belowWma += close > wma4 ? str.tostring(wmaperiod4) + " - " : ""
underwma += close < wma4 ? str.tostring(wmaperiod4) + " - " : ""

wmaperiod5 = input.int(30, "WMA 5 - Period", minval=1 , group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar")
wma5=ta.wma(close, wmaperiod5)
wma5_display = input(false, "WMA 5 - Çizgisini Görüntüle", group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(wma5_display ? wma5 : na, title='WMA 5 - Çizgisini Görüntüle', color=color.maroon, linewidth=1, display=display.pane)
belowWma += close > wma5 ? str.tostring(wmaperiod5) + " - " : ""
underwma += close < wma5 ? str.tostring(wmaperiod5) + " - " : ""

wmaperiod6 = input.int(50, "WMA 6 - Period", minval=1 , group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar")
wma6=ta.wma(close, wmaperiod6)
wma6_display = input(false, "WMA 6 - Çizgisini Görüntüle", group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(wma6_display ? wma6 : na, title='WMA 6 - Çizgisini Görüntüle', color=color.navy, linewidth=1, display=display.pane)
belowWma += close > wma6 ? str.tostring(wmaperiod6) + " - " : ""
underwma += close < wma6 ? str.tostring(wmaperiod6) + " - " : ""

wmaperiod7 = input.int(100, "WMA 7 - Period", minval=1 , group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar")
wma7=ta.wma(close, wmaperiod7)
wma7_display = input(false, "WMA 7 - Çizgisini Görüntüle", group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(wma7_display ? wma7 : na, title='WMA 7 - Çizgisini Görüntüle', color=color.orange, linewidth=1, display=display.pane)
belowWma += close > wma7 ? str.tostring(wmaperiod7) + " - " : ""
underwma += close < wma7 ? str.tostring(wmaperiod7) + " - " : ""

wmaperiod8 = input.int(200, "WMA 8 - Period", minval=1 , group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar")
wma8=ta.wma(close, wmaperiod8)
wma8_display = input(false, "WMA 8 - Çizgisini Görüntüle", group = "Ağırlıklı Hareketli Ortalama Çizgileri" )
plot(wma8_display ? wma8 : na, title='WMA 8 - Çizgisini Görüntüle', color=color.white, linewidth=1, display=display.pane)
belowWma += close > wma8 ? str.tostring(wmaperiod8) + " " : ""
underwma += close < wma8 ? str.tostring(wmaperiod8) + " " : ""

//#endregion Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar

////////////////////////////////////////////////// ===== Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar ===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// -----Birinci Tablo - Cell Detayları----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region Birinci Tablo - Cell Detayları

table.cell(table1, 0, 0, "İndikatör / Şart"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 0, "Durum"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)

table.cell(table1, 0, 1, "RSI Durumu"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 1, rsiSitCond  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color= rsiSitCond_color)

table.cell(table1, 0, 2, "MACD Durumu"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 2, macdCond  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=macdCond_color)

table.cell(table1, 0, 5, "ADX Durumu"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 5, ADXsitCondition  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color = ADXsitCondition_color)

table.cell(table1, 0, 6, "CCI Durumu"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 6, CCIsitCondition  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color = CCIsitCondition_color)

table.cell(table1, 0, 7, "Chande MO Durumu"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 7, chandeMOsit , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color = chandeMOsit_color)

table.cell(table1, 0, 8, "Boğa ve Ayı Gücü Durumu"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 8, str.tostring(roundedTotalPower)  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color = roundedTotalPower_color)

table.cell(table1, 0, 9, str.tostring(SonXBardakiHacimDegisimi) + " Bardaki Hacim Değişimi"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 9, XvolumeChangeTostring  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color = XvolumeChangePercent_color)

table.cell(table1, 0, 10, str.tostring(SonXXBardakiHacimDegisimi) + " Bardaki Hacim Değişimi"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 10, XXvolumeChangeTostring  , text_halign =text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color = XXvolumeChangePercent_color)

table.cell(table1, 0, 11, str.tostring(SonXXXBardakiHacimDegisimi) + " Bardaki Hacim Değişimi"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 11, XXXvolumeChangeTostring  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color = XXXvolumeChangePercent_color)

table.cell(table1, 0, 12, str.tostring(first_compared_ema_length) + "/" + str.tostring(second_compared_ema_length) + " EMA Cross"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 12, crossover9EMA30cond , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=crossover9EMA30cond_color)

table.cell(table1, 0, 13, str.tostring(third_compared_ema_length) + "/" + str.tostring(fourth_compared_ema_length) + " EMA Cross"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 13, crossover5EMA22cond , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=crossover5EMA22cond_color)

table.cell(table1, 0, 14, "Fiyat > EMAs"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 14, belowema  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.green)

table.cell(table1, 0, 15, "Fiyat < EMA" , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 15, underema  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.red)

table.cell(table1, 0, 16, str.tostring(first_compared_wma_length)+"/"+str.tostring(second_compared_wma_length) + " WMA Cross"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 16, crossover9WMA15cond , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=crossover9WMA15cond_color)

table.cell(table1, 0, 17, str.tostring(third_compared_wma_length)+"/"+str.tostring(fourth_compared_wma_length) + " WMA Cross"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 17, crossover10WMA20cond , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=crossover10WMA20cond_color)

table.cell(table1, 0, 18, "Fiyat > WMAs" , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 18, belowWma  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.green)

table.cell(table1, 0, 19, "Fiyat < WMAs" , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 19, underwma  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.red)

table.cell(table1, 0, 20, "EFSUN" , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable1, text_color=color.white)
table.cell(table1, 1, 20, EFSUNsit  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable1, text_color= EFSUNsit_color)


//#endregion Birinci Tablo

////////////////////////////////////////////////// =====Birinci Tablo - Cell Detayları===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// -----İkinci Tablo - Cell Detayları----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//#region İkinci Tablo - Cell Detayları

table.cell(table2, 0, 0, "İndikatör / Şart"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.white)
table.cell(table2, 1, 0, "Değer"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.white)

table.cell(table2, 0, 1, "RSI Değeri"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.white)
table.cell(table2, 1, 1, str.tostring(math.round(rsi , 2))  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable2, text_color= color.purple)

table.cell(table2, 0, 2, "MACD Ana Hat Değeri"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.white)
table.cell(table2, 1, 2, str.tostring(math.round(macdline , 2))  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.blue)

table.cell(table2, 0, 3, "MACD Sinyal Değeri"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.white)
table.cell(table2, 1, 3, str.tostring(math.round(signalLine , 2))  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.orange)

table.cell(table2, 0, 4, "ADX Değeri"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.white)
table.cell(table2, 1, 4, str.tostring(roundedADXvalue)  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable2, text_color = roundedADXvalue_color)

table.cell(table2, 0, 5, "CCI Değeri"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.white)
table.cell(table2, 1, 5, str.tostring(math.round(cci , 2)) , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable2, text_color = CCIsitCondition_color)

table.cell(table2, 0, 6, "Chande MO Değeri"  , text_halign = text.align_left, text_size= textstyleFORtable2, text_color=color.white)
table.cell(table2, 1, 6, str.tostring(roundedchandeMOvalue)  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable2, text_color = roundedchandeMOvalue_color)

//#endregion İkinci Tablo - Cell Detayları

////////////////////////////////////////////////// =====İkinci Tablo - Cell Detayları===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// •-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•- \\

////////////////////////////////////////////////// -----Üçüncü Tablo - Cell Detayları----- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.

//#region Üçüncü Tablo - Cell Detayları

guncelhacim = volume

acilisfiyat = open
roundedacilisfiyat = math.round(acilisfiyat , 3)

yuksekfiyat = high
roundedyuksekfiyat = math.round(yuksekfiyat , 3)

dusukfiyat = low
roundeddusukfiyat = math.round(dusukfiyat , 3)

guncelfiyat = close
roundedguncelfiyat = math.round(guncelfiyat , 3)

kapanisfiyat = close[1]
roundedkapanisfiyat = math.round(kapanisfiyat , 3)

/////
var float OncekiKapanisaGoreDegisim = 0.0

if close > kapanisfiyat
  OncekiKapanisaGoreDegisim := (((close - kapanisfiyat) / kapanisfiyat) * 100)
else
	OncekiKapanisaGoreDegisim := (((close - kapanisfiyat) / kapanisfiyat) * 100)
/////
var float AcilisaGoreDegisim = 0.0

if close > open
  AcilisaGoreDegisim := (((close - open) / open) * 100)
else
	AcilisaGoreDegisim := (((open - close) / close) * 100)

OncekiKapanisaGoreDegisim_color = OncekiKapanisaGoreDegisim >= 0 ? color.green:color.red
AcilisaGoreDegisim_color = AcilisaGoreDegisim >= 0 ? color.green:color.red

// Tablo yazdırma işlemleri

table.cell(table3, 0, 0, "Güncel \nİşlem Hacmi"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.white)
table.cell(table3, 0, 1, str.tostring(guncelhacim , format.volume)  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.new(color.white , 0))

table.cell(table3, 1, 0, "Güncel"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.white)
table.cell(table3, 1, 1, str.tostring(roundedguncelfiyat) + " " + syminfo.currency , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.new(color.white , 0))

table.cell(table3, 2, 0, "Açılış"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.white)
table.cell(table3, 2, 1, str.tostring(roundedacilisfiyat) + " " + syminfo.currency   , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.new(color.white , 0))

table.cell(table3, 3, 0, "Yüksek"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.white)
table.cell(table3, 3, 1, str.tostring(roundedyuksekfiyat) + " " + syminfo.currency  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.new(color.white , 0))

table.cell(table3, 4, 0, "Düşük"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.white)
table.cell(table3, 4, 1, str.tostring(roundeddusukfiyat) + " " + syminfo.currency  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.new(color.white , 0))

table.cell(table3, 5, 0, "Önceki \nKapanış"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.white)
table.cell(table3, 5, 1, str.tostring(math.round(kapanisfiyat , 2)) + " " + syminfo.currency  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.new(color.white , 0))

table.cell(table3, 6, 0, "Açılışa Göre \nDeğişim"  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.white)
table.cell(table3, 6, 1, str.tostring(AcilisaGoreDegisim , format.percent)  , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color= AcilisaGoreDegisim_color)

table.cell(table3, 7, 0, "Önceki Kanışa \nGöre Değişim" , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color=color.white)
table.cell(table3, 7, 1, str.tostring(OncekiKapanisaGoreDegisim , format.percent) , text_halign = text.align_center, text_size= textstyleFORtable3, text_color= OncekiKapanisaGoreDegisim_color)//#endregion Üçüncü Tablo - Cell Detayları

////////////////////////////////////////////////// =====Üçüncü Tablo - Cell Detayları===== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// Kod bitiş.
// Afiyet olsun <3
Leave a Comment