Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
1.8 kB
4
Indexable
Never
import csv
import tkinter


def funkcjaPrzycisku(): # to się dzieje po wciśnięciu przycisku
  name1 = name.get()
  age1 = age.get()
  sex1 = sex.get()
  
  with open("data.csv", 'a', newline='') as file:
    writer = csv.writer(file, delimiter=";")
    writer.writerow([name1, sex1, age1, result])
  b.destroy()
  ramka.destroy()
  
  
root = tkinter.Tk()
root.title("QUIZ")
root.geometry('800x600') # rozmiar otwieranego okna

# name1 = 7
# age1 = 7
# sex1 = 7
average = 0
sumScore = 0
score = 0
records = 0
intScore = 0
result = 0 # tylko tymczasowo zanim dalej umieszczę ta zmienna

with open("data.csv") as csv_file:
  reader = csv.reader(csv_file, delimiter=";")
  for line in reader: # pętla na czytanie każdej linii z pliku
    score = line[3] # pobiera 4. wyraz z każdej linii i przypisuje dla zmiennej score
    intScore = int(float(score)) # score było stringiem, trzeba bylo zmienic na integer, ale z zapisu float
    sumScore = sumScore + intScore
    records = records + 1 # liczy ile jest wierszy
    
average = sumScore/records

ramka1 = tkinter.Frame(root)
ramka = tkinter.Frame(root) # utworzenie ramki w root
ramka.pack(fill=tkinter.BOTH, expand=True) # umieszczenie ramki w root

l = tkinter.Label(ramka, text="QUIZ\n\n\n\n\n")
l.pack()

tkinter.Label(ramka, text="Podaj swoje imię: ").pack()
name = tkinter.Entry(ramka)
name.pack()

tkinter.Label(ramka, text="Podaj swój wiek: ").pack()
age = tkinter.Entry(ramka)
age.pack()

tkinter.Label(ramka, text="Podaj swoją płeć (K/M): ").pack()
sex = tkinter.Entry(ramka)
sex.pack()

b = tkinter.Button(root, text="Dalej", width=10, bg='green', fg='white', command=funkcjaPrzycisku) # przycisk realizujący funkcję
b.pack()
root.mainloop()