Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
a year ago
33 kB
3
Indexable
Never
using System;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      new Uygulama().Calistir();
    }
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Uygulama
  {
    public Okul Okul34 = new Okul();
    string cikisMesaj = "Menüyü tekrar listelemek için \"liste\", çıkış yapmak için \"çıkış\" yazın.";

    public void Calistir()
    {
      SahteVeriGir();
      Menu();
      SecimAl();
      //switch-case

    }

    void SahteVeriGir()
    {
      //Ogrenci o = new Ogrenci();
      //o.Ad = "";
      //o.Soyad = "";
      //o.Subesi = "";
      Okul34.OgrenciEkle(15, "AHMET", "DELİBAŞ", SUBE.B, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2008, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(35, "VELİ", "KİMDİ", SUBE.A, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2007, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(25, "MAHMUT", "AYDA", SUBE.C, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2007, 05, 20));
      Okul34.OgrenciEkle(45, "DERVİŞ", "GİTMİŞ", SUBE.B, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2006, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(55, "PINAR", "TEK", SUBE.A, CINSIYET.Kız, new DateTime(2004, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(65, "ECE", "ERKEN", SUBE.C, CINSIYET.Kız, new DateTime(2001, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(75, "SEDA", "SAYMAZ", SUBE.A, CINSIYET.Kız, new DateTime(2003, 05, 18));
    }

    void Menu()
    {
      Console.WriteLine("------Okul Yönetim Uygulamasi -----");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("1 - Bütün öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("2 - Şubeye göre öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("3 - Cinsiyetine göre öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("4 - Şu tarihten sonra doğan öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("5 - İllere göre sıralayarak öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("6 - Öğrencinin tüm notlarını listele");
      Console.WriteLine("7 - Öğrencinin okuduğu kitapları listele");
      Console.WriteLine("8 - Okuldaki en yüksek notlu 5 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("9 - Okuldaki en düşük notlu 3 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("10 - Şubedeki en yüksek notlu 5 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("11 - Şubedeki en düşük notlu 3 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("12 - Öğrencinin not ortalamasını gör");
      Console.WriteLine("13 - Şubenin not ortalamasını gör");
      Console.WriteLine("14 - Öğrencinin okuduğu son kitabı gör");
      Console.WriteLine("15 - Öğrenci ekle");
      Console.WriteLine("16 - Öğrenci güncelle");
      Console.WriteLine("17 - Öğrenci sil");
      Console.WriteLine("18 - Öğrencinin adresini gir");
      Console.WriteLine("19 - Öğrencinin okuduğu kitabı gir");
      Console.WriteLine("20 - Öğrencinin notunu gir");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Çıkış yapmak için “çıkış” yazıp “enter”a basın." + Environment.NewLine);
    }

    void SecimAl()
    {
      while (true)
      {

        Console.WriteLine();
        Console.Write("Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz: ");
        string secim = Console.ReadLine();

        switch (secim)
        {
          case "1":
            OgrenciListele();
            break;
          case "2":
            SubeyeGoreListele();
            break;
          case "3":
            CinsiyeteGoreListele();
            break;
          case "4":
            XTarihtenSonraDogan();
            break;
          case "5":
            IllereGoreAlfabetikOgrenci();
            break;
          case "6":
            DerseGoreTumNotlar();
            break;
          case "7":
            OkuduguKitaplarListele();
            break;
          case "8":
            EnYuksek5Not();
            break;
          case "9":
            EnDusuk3Not();
            break;
          case "10":
            //SubedekiEnYüksek5Not();
            break;
          case "11":
            //SubedekiEnDusuk3Not();
            break;
          case "12":
            //OgrenciNotOrtalamasiGoster();
            break;
          case "13":
            //SubeNotOrtalama();
            break;
          case "14":
            //OgrenciSonKitap();
            break;
          case "15":
            //OgrenciEkle();
            break;
          case "16":
            //OgrenciGuncelle();
            break;
          case "17":
            OgrenciSil();
            break;
          case "18":
            OgrenciAdresiEkle();
            break;
          case "19":
            //OgrenciOkuduguKitap();
            break;
          case "20":
            //OgrenciNotuEkle();
            break;
          case "çıkış":
            Environment.Exit(0);
            break;
          case "liste":
            Menu();
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Hatalı işlem gerçekleştirildi. Tekrar deneyin." + Environment.NewLine);
            break;
        }

      }
    }

    void OgrenciListele()
    {
      List<Ogrenci> TumOgrencilerListe;
      TumOgrencilerListe = Okul34.Ogrenciler.OrderBy(x => x.No).ToList();

      Console.WriteLine("1-Bütün Öğrencileri Listele --------------------------------------------------" + Environment.NewLine);
      Listele(TumOgrencilerListe);

    }

    void SubeyeGoreListele()
    {
      string giris;
      Console.WriteLine("2-Şubeye Göre Öğrencileri Listele --------------------------------------------");

      do
      {
        Console.Write("Listelemek istediğiniz şubeyi girin (A/B/C): ");
        giris = Console.ReadLine().ToUpper();

        if (!AracGerecler.HarfMi(giris) || !AracGerecler.VeriVarMi(giris) || !AracGerecler.SubeMi(giris)) continue;
        break;

      } while (true);


      SUBE secim = (SUBE)Enum.Parse(typeof(SUBE), giris);
      List<Ogrenci> subeyeGöreOgrListe;
      subeyeGöreOgrListe = Okul34.Ogrenciler.Where(x => x.Subesi == secim).OrderBy(x => x.No).ToList();

      Listele(subeyeGöreOgrListe);
    }

    void CinsiyeteGoreListele()
    {
      List<Ogrenci> cinsiyeteGoreListe;
      string giris;
      Console.WriteLine("3-Cinsiyete Göre Öğrencileri Listele --------------------------------------------");

      do
      {
        Console.Write("Listelemek istediğiniz cinsiyeti girin (K/E): ");
        giris = Console.ReadLine().ToUpper();
        
        

        if (!AracGerecler.HarfMi(giris) || !AracGerecler.VeriVarMi(giris)) { continue;}
        if (giris.ToUpper() == "K" )                                //Burada yapılan seçime göre cinsiyetin ne olduğu belirlense ve Linq bir kerede o seçimi kullanarak seçimi yapsa nasıl yazılırdı?
        { 
          cinsiyeteGoreListe = Okul34.Ogrenciler.Where(x => x.Cinsiyet == CINSIYET.Kız).OrderBy(x=>x.No).ToList();
          break;
        }
        else if (giris.ToUpper() == "E")
        {
          cinsiyeteGoreListe = Okul34.Ogrenciler.Where(x => x.Cinsiyet == CINSIYET.Erkek).OrderBy(x => x.No).ToList();
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı, tekrar deneyin.");
          continue;
        }


      } while (true);

      Listele(cinsiyeteGoreListe);

    }

    void XTarihtenSonraDogan()
    {
      DateTime dTarihi;
      List<Ogrenci> xTarihtenSonraDoganlar;

      Console.WriteLine("4-Dogum Tarihine Göre Ögrencileri Listele ------------------------------------");
      do
      {
        Console.Write("Hangi tarihten sonraki ögrencileri listelemek istersiniz (Gün.Ay.Yıl): ");
        string giris = Console.ReadLine();
        if (DateTime.TryParse(giris, out dTarihi))
        {
          //List<Ogrenci> dTarihineGoreListe = Okul34.Ogrenciler.OrderBy(x => x.DogumTarihi).ToList();
          //int index = dTarihineGoreListe.FindIndex(x => x.DogumTarihi == dTarihi);
          //xTarihtenSonraDoganlar = dTarihineGoreListe.Skip(index).OrderBy(x => x.No).ToList();

          xTarihtenSonraDoganlar = Okul34.Ogrenciler.Where(x => x.DogumTarihi >= dTarihi).OrderBy(x=>x.No).ToList();

          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin.");
          continue;
        }
      } while (true);

      Listele(xTarihtenSonraDoganlar);
    
      
    }

    void IllereGoreAlfabetikOgrenci()
    {
      Console.WriteLine("5-Illere Göre Ögrencileri Listele --------------------------------------------"+Environment.NewLine);

      try
      {
        List<Ogrenci> ileGoreAlfabetikListe = Okul34.Ogrenciler.OrderByDescending(x => x.Adresi.Il).ThenBy(x => x.No).ToList();

        Console.WriteLine("Şube".PadRight(8) + "No".PadRight(8) + "Adı Soyadı".PadRight(20) + "Şehir ".PadRight(14) + "Semt");
        Console.WriteLine("-------------------------------------------------------------------------------");

        foreach (Ogrenci ogr in ileGoreAlfabetikListe)
        {
          Console.WriteLine(ogr.Subesi.ToString().PadRight(8) + ogr.No.ToString().PadRight(8) + ogr.Ad.PadRight(8) + ogr.Soyad.PadRight(12) + ogr.Adresi.Il.PadRight(14) + ogr.Adresi.Mahalle.PadRight(12));
        }
      }
      catch (NullReferenceException)
      {
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Öğrencilerin adres bilgileri bulunmuyor. Adres bilgisi giriniz");
       
      }
      

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(cikisMesaj);

    }

    void DerseGoreTumNotlar()
    {

    }

    void OkuduguKitaplarListele() // Buradaki hata mesajlarını if/else yerine, try/catch yapısıyla nasıl yayınlarız? 
    {

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("7-Ögrencinin okudugu kitapları listele ---------------------------------------");

      do
      {

        int ogrNo;
        Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
        {
          if (Okul34.OgrenciMi(ogrNo) == null)
          {
            Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
            continue;
          }

          else
          {

            Ogrenci ogr = Okul34.OgrenciMi(ogrNo);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı:" + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
            Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
            Console.WriteLine("Okuduğu Kitaplar");
            Console.WriteLine("-----------------");

            List<string> kitapListe;
            kitapListe = ogr.Kitaplar.ToList();

            foreach (var kitap in kitapListe)
            {
              Console.WriteLine(kitap);
            }


            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine(cikisMesaj + Environment.NewLine);
            break;
          }
        }


        else
        { Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin."); }

      } while (true);
    }

    void EnYuksek5Not()
    {

      //Console.Write("Listelemek istediğiniz şubeyi girin (A/B/C): ");
      //string giris = Console.ReadLine().ToUpper();  // Buraya bunun bir şube olup olmadığına dair bir kontrol girilebilir mi ? 
      //SUBE sube = (SUBE)Enum.Parse(typeof(SUBE), giris);

      List<Ogrenci> liste;
      liste = Okul34.Ogrenciler.OrderByDescending(x => x.NotOrtalamasi).Take(5).ToList();

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("8-Okuldaki en basarılı 5 ögrenciyi listele -----------------------------------" + Environment.NewLine);
      Listele(liste);
    }

    void EnDusuk3Not()
    {
      List<Ogrenci> liste;
      liste = Okul34.Ogrenciler.OrderBy(x => x.NotOrtalamasi).Take(3).ToList();

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("9-Okuldaki en basarısız 3 ögrenciyi listele -----------------------------------" + Environment.NewLine);
      Listele(liste);

    }

    void Listele(List<Ogrenci> liste)
    {
      Console.WriteLine("Şube".PadRight(8) + "No".PadRight(8) + "Adı Soyadı".PadRight(20) + "Not Ort. ".PadRight(14) + "Okuduğu Kitap Say.");
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------------------------------------");

      foreach (Ogrenci ogr in liste)
      {
        Console.WriteLine(ogr.Subesi.ToString().PadRight(8) + ogr.No.ToString().PadRight(8) + ogr.Ad.PadRight(8) + ogr.Soyad.PadRight(12) + ogr.NotOrtalamasi.ToString().PadRight(14) + ogr.Kitaplar.Count().ToString().PadRight(12));
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(cikisMesaj);
    }

    void OgrenciSil()
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("17-Öğrenci Sil -----------------------------------------------------");
      int ogrNo;

      while (true)
      {
        Console.Write("Ögrencinin numarası: ");

        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
        {
          if (Okul34.OgrenciMi(ogrNo) == null)
          {
            Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
            continue;
          }

          else
          {
            Ogrenci ogr = Okul34.OgrenciMi(ogrNo);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı: " + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
            Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
            break;
          }
        }

        else
        { Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin."); }
      }

      while (true)
      {
        Console.Write("Ögrenciyi silmek istediginize emin misiniz (E/H): ");
        string secim = Console.ReadLine().ToUpper();

        if (secim == "E")
        {
          Okul34.OgrenciSilme(ogrNo);
          Console.WriteLine("Öğrenci başarılı bir şekilde silindi." + Environment.NewLine);
          Console.WriteLine(cikisMesaj + Environment.NewLine);
          break;
        }

        else if (secim == "H")
        {
          Console.WriteLine(cikisMesaj + Environment.NewLine);
          break;
        }

        else
        {
          Console.WriteLine("Hatalı işlem. Tekrar girin.");
          continue;
        }
      }
    }

    void OgrenciAdresiEkle()
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("18-Ögrencinin Adresini Gir ------------------------------------------");

      Ogrenci ogr;
      int ogrNo;

      while (true)
      {
        Console.Write("Öğrencinin numarası: ");

        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
        {
          if (Okul34.OgrenciMi(ogrNo) == null)
          {
            Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
          }

          else
          {
            ogr = Okul34.OgrenciMi(ogrNo);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı: " + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
            Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
            break;
          }
        }
        else
        { Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin."); }
      }

      while (true)
      {
        Console.Write("Il: ");
        string il = Console.ReadLine();

        if (AracGerecler.VeriVarMi(il) == false) continue;

        if (AracGerecler.HarfMi(il) == false) continue;

        ogr.Adresi.Il = il.Substring(0, 1).ToUpper() + il.Substring(1).ToLower();
        break;

      }

      while (true)
      {
        Console.Write("Ilce: ");
        string ilce = Console.ReadLine();

        if (AracGerecler.VeriVarMi(ilce) == false) continue;

        if (AracGerecler.HarfMi(ilce) == false) continue;


        ogr.Adresi.Ilce = ilce.Substring(0, 1).ToUpper() + ilce.Substring(1).ToLower();
        break;
      }


      while (true)
      {
        Console.Write("Mahalle: ");
        string mahalle = Console.ReadLine();

        if (AracGerecler.VeriVarMi(mahalle) == false) continue;

        if (AracGerecler.HarfMi(mahalle) == false) continue;

        ogr.Adresi.Mahalle = mahalle.Substring(0, 1).ToUpper() + mahalle.Substring(1).ToLower();

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Bilgiler sisteme girilmiştir." + Environment.NewLine);
        Console.WriteLine(cikisMesaj);
        break;
      }


    }

    //void OgrenciListele()
    //{
    //  Okul34.Ogrenciler.ForEach(x => Console.WriteLine($" {x.Subesi} {x.No.ToString()} {x.Ad} {x.Soyad} {x.NotOrtalamasi} {x.KitapSayisi.ToString()}"));
    //}
    //void SubeyeGoreListele()
    //{
    //  while (true)
    //  {
    //    Console.WriteLine("Listelemek istediğiniz şubeyi girin (A/B/C): ");
    //    try
    //    {

    //      SUBE sube = (SUBE)Enum.Parse(typeof(SUBE), Console.ReadLine().ToUpper());
    //      if (sube == SUBE.A || sube == SUBE.B || sube == SUBE.C)
    //      {

    //        List<Ogrenci> SubeyeGoreListele = Okul34.Ogrenciler.Where(x => x.Subesi == (SUBE)sube).OrderByDescending(x => x.Subesi).ToList();
    //        SubeyeGoreListele.ForEach(x => Console.WriteLine($" {x.Subesi} {x.No.ToString()} {x.Ad} {x.Soyad} {x.NotOrtalamasi} {x.KitapSayisi.ToString()}"));
    //      }
    //      else if (sube >= SUBE.C)
    //      { Console.WriteLine("Daha küçük sayı gir"); }
    //    }
    //    catch (ArgumentException e)
    //    {

    //      Console.WriteLine("Hatali giris yapildi. Tekrar deneyin.");
    //    }


    //  }

    //}

    //void CinsiyeteGoreListele()
    //{
    //  while (true)
    //  {
    //    Console.WriteLine("Erkek Kadın (E/K): ");
    //    try
    //    {

    //      //CINSIYET cinsiyet = (CINSIYET)Enum.Parse(typeof(CINSIYET), Console.ReadLine().ToUpper());
    //      string cinsiyet = Console.ReadLine().ToUpper();
    //      string a = Enum.GetName(typeof(CINSIYET), 1);
    //      string b = Enum.GetName(typeof(CINSIYET), 2);
    //      if (cinsiyet == "K")
    //      {


    //        List<Ogrenci> CinsiyeteGoreListele = Okul34.Ogrenciler.Where(x => x.Cinsiyet == (CINSIYET.Kız)).OrderByDescending(x => x.Cinsiyet).ToList();
    //        CinsiyeteGoreListele.ForEach(x => Console.WriteLine($" {x.Subesi} {x.No.ToString()} {x.Ad} {x.Soyad} {x.NotOrtalamasi} {x.KitapSayisi.ToString()}"));

    //      }
    //      else if (cinsiyet == "E")
    //      {


    //        List<Ogrenci> CinsiyeteGoreListele = Okul34.Ogrenciler.Where(x => x.Cinsiyet == (CINSIYET.Erkek)).OrderByDescending(x => x.Cinsiyet).ToList();
    //        CinsiyeteGoreListele.ForEach(x => Console.WriteLine($" {x.Subesi} {x.No.ToString()} {x.Ad} {x.Soyad} {x.NotOrtalamasi} {x.KitapSayisi.ToString()}"));

    //      }

    //    }
    //    catch (ArgumentException e)
    //    {

    //      Console.WriteLine("Hatali giris yapildi. Tekrar deneyin.");
    //    }


    //  }
    //}
    //void XTarihtenSonraDogan()
    //{
    //  string pattern = "yyyy M dd";
    //  string pattern2 = "yyyy M dd";

    //  Console.Write("Dogum Tarihine Göre Ögrencileri Listele ------------------------------------\nHangi tarihten sonraki ögrencileri listelemek istersiniz: ");
    //  DateTime dogumTarihi = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
    //  List<Ogrenci> DogumTariheGoreListele = Okul34.Ogrenciler.Where(x => x.DogumTarihi >= dogumTarihi).OrderByDescending(x => x.DogumTarihi).ToList();
    //  DogumTariheGoreListele.ForEach(x => Console.WriteLine($" {x.Subesi} {x.No.ToString()} {x.Ad} {x.Soyad} {x.NotOrtalamasi} {x.KitapSayisi.ToString()}"));
    //}
    //public void OgrenciEkle()
    //{
    //  int ogr_no; string ogrAd; string ogrSoyad; SUBE sube; CINSIYET cinsiyet; DateTime dogumTarihi;
    //  Console.WriteLine("15-Öğrenci Ekle -----------------------------------------------------");

    //  bool kontrol3 = true;
    //  cinsiyet = CINSIYET.Empty;
    //  sube = SUBE.Empty;
    //  string ogrCinsiyet;
    //  string ogrSube;

    //  while (kontrol3 == true)
    //  {
    //    Console.Write("Ögrencinin numarası: ");


    //    if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogr_no))
    //    {

    //      continue;
    //    }
    //    Console.Write("Ögrencinin adı: ");
    //    ogrAd = Console.ReadLine();
    //    Console.Write("Ögrencinin soyadı: ");
    //    ogrSoyad = Console.ReadLine();
    //    Console.WriteLine("Ögrencinin dogum tarihi: ");
    //    dogumTarihi = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
    //    Console.WriteLine("Ögrencinin cinsiyeti:e/k: ");
    //    ogrCinsiyet = Console.ReadLine().ToUpper();

    //    bool kontrol = true;
    //    while (kontrol == true)
    //    {
    //      if (ogrCinsiyet == "E")
    //      {
    //        cinsiyet = CINSIYET.Erkek;
    //        kontrol = false;

    //      }
    //      else if (ogrCinsiyet == "K")
    //      {
    //        cinsiyet = CINSIYET.Kız;
    //        kontrol = false;
    //      }
    //      else
    //      {
    //        Console.WriteLine("Hatalı giriş yaptınız. ");

    //        Console.WriteLine("Ögrencinin cinsiyeti:e/k: ");
    //        kontrol = true;

    //      }
    //      kontrol = false;

    //    }
    //    Console.WriteLine("Ögrencinin subesi (A/B/C): ");
    //    ogrSube = Console.ReadLine().ToUpper();

    //    bool kontrol1 = true;
    //    while (kontrol1 == true)
    //    {
    //      if (ogrSube == "A")
    //      {
    //        sube = SUBE.A;
    //        kontrol1 = false;
    //      }
    //      else if (ogrSube == "B")
    //      {
    //        sube = SUBE.B;
    //        kontrol1 = false;

    //      }
    //      else if (ogrSube == "C")
    //      {
    //        sube = SUBE.C;
    //        kontrol1 = false;
    //      }
    //      else
    //      {
    //        Console.WriteLine("Hatalı giriş yaptınız.");
    //        Console.WriteLine("Ögrencinin subesi (A/B/C): ");
    //        kontrol1 = true;
    //      }
    //      kontrol1 = false;
    //    }

    //    Okul34.OgrenciEkle(ogr_no, ogrAd, ogrSoyad, sube, cinsiyet, dogumTarihi);
    //    Console.WriteLine("Öğrenci başarılı bir şekilde eklendi.");
    //    kontrol3 = false;
    //  }

    //}

  }
}

    

  

    

    ////static void OgrenciListele()
    //{

    //}

    //public void NotEkle()
    //{
    //  Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
    //  int no = int.Parse(Console.ReadLine());
    //  //no bilgi ile öğrenci tespit ediilecek..
    //  Console.Write("Ögrencinin Adı Soyadı: ");
    //  Console.Write("Ögrencinin Subesi: ");
    //  Console.WriteLine();
    //  DersAdi ders=DersAdi.Empty;
    //  Console.Write("Not eklemek istediğiniz ders: ");
    //  //string ders = Console.ReadLine();

    //  Console.Write("Eklemek istediginiz not adedi: ");
    //  int adet = int.Parse(Console.ReadLine());
    //  float not;
    //  for (int i = 0; i < adet; i++)
    //  {
    //    Console.WriteLine(i + 1 + ". Notu girin: ");
    //    not = float.Parse(Console.ReadLine());
    //    G034Okul.NotEkle(no, ders, not);
    //  }
    //}
  
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  class AracGerecler
  {
    static public bool HarfMi(string veri)
    {
      char[] karakterler;
      karakterler = veri.ToCharArray();

        if (karakterler.All(Char.IsLetter))
        {
          return true;
        }

      Console.WriteLine("Hatalı işlem. Tekrar girin.");
      return false;
    }

    static public bool VeriVarMi(string veri)
    {
      if (veri.Length == 0)
      {
        Console.WriteLine("Veri girişi yapılmadı. Tekrar deneyin.");
        return false;
      }
      return true;

    }

    static public bool SubeMi(string veri)
    {
      if (veri == "A" || veri == "B" || veri == "C")
      {
        return true;
      }

      Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin.");
      return false;
    }
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Okul
  {
    public List<Ogrenci> Ogrenciler = new List<Ogrenci>();
    //NotEkle
    //OgrenciEkleme
    //AdresGuncelle
    //OgrenciGuncelle
    //OgrenciListele
    public void OgrenciEkle(int no, string ad, string soyad, SUBE sube, CINSIYET cins, DateTime dogumTarihi)
    {
      this.Ogrenciler.Add(new Ogrenci(no,ad,soyad,sube,cins,dogumTarihi));
    }
    public void NotEkle(int no, DersAdi ders, float not)
    {
      Ogrenci o = this.Ogrenciler.Where(d=>d.No==no).FirstOrDefault();
      DersNotu dn = new DersNotu(ders, not);
      o.Notlar.Add(dn);
    }

    public Ogrenci OgrenciMi(int ogrNo)
    {
      Ogrenci a = this.Ogrenciler.Where(x => x.No == ogrNo).FirstOrDefault();
      if (a != null)
      {
        return a;
      }

      return null;
    }

    public void OgrenciSilme(int ogrNo)
    {
      Ogrenci ogr = this.Ogrenciler.Where(x => x.No == ogrNo).FirstOrDefault();
      this.Ogrenciler.Remove(ogr);

    }

    

  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Ogrenci
  {
    public int No { get; set; }
    public string Ad { get; set; }
    public string Soyad { get; set; }
    public SUBE Subesi { get; set; }
    public CINSIYET Cinsiyet { get; set; }
    public DateTime DogumTarihi { get; set; }
    
    public Adres Adresi = new Adres();
    public float NotOrtalamasi { get; set; }


    public List<string> Kitaplar { get; set; } = new List<string>(); 

    public List<DersNotu> Notlar = new List<DersNotu>();
    public Ogrenci(int no, string ad, string soyad, SUBE sb, CINSIYET cins, DateTime dTarihi)
    {
      this.No = no;
      this.Ad = ad;
      this.Subesi = sb;
      this.Soyad = soyad;
      this.Cinsiyet = cins;
      this.DogumTarihi = dTarihi;
      
      
    }
  }
  public enum SUBE
  {
    Empty, A, B, C
  }
  public enum CINSIYET
  {
    Empty, Kız, Erkek
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class DersNotu
  {
    public DersAdi DersAdi { get; set; }
    public float Not { get; set; }
    public DersNotu(DersAdi dersAdi, float not)
    {
      this.DersAdi = dersAdi;
      this.Not = not;
    }
  }
  public enum DersAdi
  {
    Empty, Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Adres
  {
    public string Il;
    public string Ilce;
    public string Mahalle;
  }

}