nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.5 kB
4
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace zad1
{
  class wzory //tworze oddzielna tablice, gdzie beda wszystkie procedury do liczenia wzorow
  {
    public int[] tab; //tworze tablice, w ktorej z maina pobieram liczby
    public double srednia, blad, odchylenie; //tworze zmienne opisujace wyniki dzialan
    public wzory(int[] tab)
    {
      this.tab = tab; //służy to do przypisania wartości przekazanych do konstruktora tablicy tab do pola tab obiektu klasy wzory
      srednia = SredniaAryt();
      odchylenie = odchyleniestandardowe();
      blad = bladwzgledny();
    }
    private double SredniaAryt()
    {
      double mi = 0;
      double suma = 0;
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
      {
        suma += tab[i];
      }
      mi = suma / tab.Length;
      return mi;
    }
    private double odchyleniestandardowe()
    {
      double suma2 = 0;
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
      {
        suma2 += (tab[i] - srednia) * (tab[i] - srednia);
      }
      suma2 = suma2 / (tab.Length - 1);
      suma2 = Math.Sqrt(suma2); //tworze pierwiastek
      return suma2;
    }
    private double bladwzgledny()
    {
      blad = (odchylenie / srednia) * 100;
      return blad;
    }
    public double getSrednia() //to tworze po to, by poprzez wywolywanie tej metody w mainie, na konsoli wyswietlaly mi sie konkretne wartosci
    {
      return srednia;
    }
    public double getOdchylenie()
    {
      return odchylenie;
    }
    public double getBlad()
    {
      return blad;
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] tab = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; //tworze tablice z konkretnymi wartosciami
      wzory wzory = new wzory(tab); 
      double srednia = wzory.getSrednia();
      double odchylenie = wzory.getOdchylenie();
      double blad = wzory.getBlad();
      Console.WriteLine("Srednia " + srednia);
      Console.WriteLine("Odchylenie " + odchylenie);
      Console.WriteLine("Błąd " + blad);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

nord vpnnord vpn
Ad