Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
870 B
5
Indexable
Never
// ROZWIAZANIE 
// 1. STWORZYC TABLICE var tab = [];
var tab = [];
// 2. Dodac pkt z matury do tablicy -> tab.push(Number(prompt("Podaj ilosc % z matury :")));
tab.push(Number(prompt("Podaj ilosc % z matury :")));
// 3. Dodac poziom z matury do tablicy -> tab.push(prompt("Podaj literke poziomu z matury: p - podstawowy/ r - rozszerzony"));
tab.push(prompt("Podaj literke poziomu z matury: p - podstawowy/ r - rozszerzony"));
// 4. Nowa zmienna z licznikiem dla pkt na wydzial informatyki -> var licznik 
var licznik = 0;
// 5. Sprawdzam wartosc poziomu i ustalam licznik
switch(tab[1]){
  case "p":
    licznik = 1;
    break;
  case "r":
    licznik = 1.5;
    break;
}
// 6. Obliczam wynik i wyswietlam -> alert("Dostałeś łącznie : " + liczbaPkt + " na wydział!");
var liczbaPkt = tab[0] * licznik;
alert("Dostałeś łącznie : " + liczbaPkt + " na wydział!");