Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.4 kB
3
Indexable
Never
package Vizit;

public class Udaje {
  private String nazovFirmy;
  private String meno;
  private String pracovnaFunkcia;
  private String email;
  private String ulica;
  private String mesto;
  private String psc;
  private String telefonneCislo;
  private String webovaAdresa;

  // Konštruktor pre inicializáciu vizitky
  public Udaje() {
  }


	// Gettery pre získanie informácií o vizitke
	public String getNazovFirmy() {
	  return nazovFirmy;
	}
	
	public String getMeno() {
	  return meno;
	}
	
	public String getPracovnaFunkcia() {
	  return pracovnaFunkcia;
	}
	
	public String getEmail() {
	  return email;
	}
	
	public String getUlica() {
	  return ulica;
	}
	
	public String getMesto() {
	  return mesto;
	}
	
	public String getPsc() {
	  return psc;
	}
	
	public String getTelefonneCislo() {
	  return telefonneCislo;
	}
	
	public String getWebovaAdresa() {
	  return webovaAdresa;
	}
	
	
	// Settery pre aktualizáciu informácií o vizitke
  public void setNazovFirmy(String nazovFirmy) {
    this.nazovFirmy = nazovFirmy;
  }

  public void setMeno(String meno) {
    this.meno = meno;
  }

  public void setPracovnaFunkcia(String pracovnaFunkcia) {
    this.pracovnaFunkcia = pracovnaFunkcia;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public void setUlica(String ulica) {
    this.ulica = ulica;
  }

  public void setMesto(String mesto) {
    this.mesto = mesto;
  }

  public void setPsc(String psc) {
    this.psc = psc;
  }

  public void setTelefonneCislo(String telefonneCislo) {
    this.telefonneCislo = telefonneCislo;
  }

  public void setWebovaAdresa(String webovaAdresa) {
    this.webovaAdresa = webovaAdresa;
  }
	
	
	
	// Metóda pre získanie textovej reprezentácie vizitky
	public String ziskajInfoOVizitke() {
	  return "Názov firmy: " + nazovFirmy + "\n" +
	      "Meno: " + meno + "\n" +
	      "Pracovná funkcia: " + pracovnaFunkcia + "\n" +
	      "Email: " + email + "\n" +
	      "Adresa: " + ulica + ", " + mesto + ", " + psc + "\n" +
	      "Tel. číslo: " + telefonneCislo + "\n" +
	      "Webová adresa: " + webovaAdresa;
	}
}
Leave a Comment