Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
13 days ago
929 B
4
Indexable
Never
//@version=4
study("Mum Fitilleri Yüzdesi", shorttitle="Fitil %", overlay=true)

// Yüksek ve düşük fiyatları al
highPrice = high
lowPrice = low
openPrice = open
closePrice = close

// Fitil uzunluklarını hesapla
upperWick = highPrice - max(openPrice, closePrice)
lowerWick = min(openPrice, closePrice) - lowPrice

// Fitil uzunluklarının toplam mum yüksekliğine oranı
totalHeight = highPrice - lowPrice
upperWickPercent = (upperWick / totalHeight) * 100
lowerWickPercent = (lowerWick / totalHeight) * 100

// Fitil yüzdelerini grafikte göster
bgcolor(upperWickPercent > lowerWickPercent ? color.green : na, transp=90)
bgcolor(lowerWickPercent > upperWickPercent ? color.red : na, transp=90)

// Fitil yüzdelerini çizdir
//plot(upperWickPercent, title="Üst Fitil Yüzdesi", color=color.blue, linewidth=2)
//plot(lowerWickPercent, title="Alt Fitil Yüzdesi", color=color.red, linewidth=2)
Leave a Comment